Hopp til innhold
Forside / nyheter / Framtidens organisering av personell i helse- og omsorgstjenesten
Støtt oss

Framtidens organisering av personell i helse- og omsorgstjenesten


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 14.02.2023 / Oppdatert: 14.02.2023


– Helsepersonellkommisjonens arbeid viser en tydelighet i sin utredning, noe vi i NRF er glad for, sier Ann Kristin Bakke, fagsjef for interessepolitikk i NRF.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en NOU der de vurderer behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot år 2040. Utredningen har fått navnet: «NOU 2022: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Utredningen er nå på høring hos en rekke instanser, blant annet Norsk Revmatikerforbund.

– Budskapet deres er klart: Vi må gjøre mer for mindre, vi må evne å ta i bruk de ressursene vi har på best mulig måte, og vi må tenke nytt om hvem som kan bidra. Nå starter debatten om hva det betyr i praksis, sier Bakke etter å ha lest utredningen som ble lagt fram i februar.

I utredningen kommer det fram at den dyre organiseringen av helsetjenestene i Norge ikke nødvendigvis er til innbyggernes beste, og det vises stor forståelse for at det er lett å føle seg som en kasteball i dagens helsevesen.

De skriver at kronisk syke er opptatt av spisskompetanse og spesialisert kunnskap, men den største etterspørselen er likevel ønske om tverrfaglighet og sammenheng i tjenester og forløp. Det er et behov for å bedre samarbeidet mellom faggrupper, bedre oppgavefordeling og mer tverrfaglig samarbeid.

Ta i bruk pasientenes egne ressurser

Helsepersonellkommisjonen påpeker at helsevesenet må bli flinkere til å ta i bruk pasientenes egne ressurser. I kapittel 7 og 8 skriver kommisjonen om brukerorganisasjonenes rolle. Kommisjonen fremhever at pasient- og brukerorganisasjoner kunne vært brukt mer systematisk for å gi informasjon om likepersonsstøtte til egne pasientgrupper.

Videre skriver de at et slikt samarbeid kan være en viktig ressurs for at pasientene selv lærer å mestre egen sykdom.

– Det er NRF helt enig, sier Bakke. – Pasienter blir ofte passivisert i egen behandling som følge av mangelfull informasjon og kunnskap om eget behandlingsforløp.

Tilbakemeldingene fra NRFs medlemmer er at man ikke nødvendigvis ønsker mer behandling, men riktig behandling innenfor forventede tidsrammer.

NRF skal i løpet av de neste månedene jobbe med høringssvaret. Bakke sier debatten rundt fremtidens helse-Norge vil bli krevende.

– Signalene er klare; verken milliarder eller folk kan løse utfordringene alene, og NRFs jobb blir å finne gode løsninger som sikrer kvalitativ behandling for våre medlemmer.

Les hele høringsdokumentet på regjeringens nettsider.