Hopp til innhold
Forside / nyheter / Har lært mye i NRF
Støtt oss

Har lært mye i NRF


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 10.06.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


- Det morsomme med NRF-jobben har vært å sitte på andre siden av bordet og representere brukerperspektivet. Det har jeg lært mye av, sier nyutnevnt doktor i helsevitenskap, Linda Kvæl.

I forrige nummer av R-magasinet skrev vi om Joachim Sagen, som etter mange år i NRF gikk over i en stilling i Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Der skal han ta doktorgrad på brukermedvirkning.

I dette nummeret har vi snakket med Linda Kvæl, som nettopp har tatt en doktorgrad, også i brukermedvirkning. Helt konkret har hun forsket på pasientdeltakelse (brukermedvirkning) i kommunal korttidsrehabilitering. – Jeg observerte og intervjuet pasienter, pårørende og helsepersonell om deres erfaringer og preferanser i denne sammenhengen. Forskningen viser at det er et gap mellom hva som loves og det som faktisk utføres i praksis. Selv om mange pasienter er takknemlige for å ikke bli sendt hjem, beskriver de seg som «pakker i et forløp» der de i praksis har liten reell innflytelse over innhold i behandlingen, lengde på opphold og tjenester i etterkant, forteller Kvæl.

Forskningen hennes beskriver også hvordan mangel på ressurser og tid kommer i konflikt med en helhetlig rehabilitering. – Mangel på ressurser og tid presser helsepersonell til å prioritere tekniske og praktiske oppgaver framfor å tilbringe tid med pasientene og motivere dem til reell deltakelse. En følelse av at personell har liten tid, gjør at eldre pasienter fort kan føle seg som en byrde, noe som igjen reduserer deres vilje til å uttrykke ønsker og behov, forklarer hun.

Kvæl ble ansatt i NRF da hun i praksis hadde skrevet ferdig doktoravhandlingen, men måtte vente noen måneder før hun kunne disputere. Det gjorde hun 14. mai i år, og nå er alt «i boks». – Det var en stor lettelse og glede å sluttføre et prosjekt som hadde tatt nesten all min tid i 3,5 år. Jeg opplevde også at forskningsprosjektet var viktig for brukerne og at det gir et grunnlag for å utvikle brukermedvirkningen i kortidsrehabiliteringen i positiv retning, sier hun.

Kvæl sitt hovedansvar i NRF har vært forskningsprosjekter, fra de gode ideene, til å skrive gode søknader og få forskere interesserte i de temaene NRF vil det skal forskes på.

– Jeg har lært mye og bygget mye kompetanse gjennom jobben i NRF. Bare å se hvordan en brukerorganisasjon fungerer fra innsiden; hvordan den er bygd opp fra bunn til topp har vært veldig nyttig. Og fra et forskerperspektiv, å se hvordan man jobber med å få på plass forskningsprosjekter som i siste hånd vil komme brukerne til gode, er noe jeg tar med meg videre, påpeker Kvæl.

Hun går nå over i en stilling på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– I NRF har jeg, naturlig nok, kommet nærmere brukerne. Jeg har kunnet gjøre en forskjell for dem og på mange måter tale deres sak, sier Kvæl.

Når hun snart forlater NRF, hva er hennes forbedringstips til forbundet? – Hvis jeg skal gi et tips, så er det at NRF har noe å hente på å få til bedre samarbeid mellom nivåene i forbundet. Det ville være til beste for den store medlemsmassen, sier hun.

På NOVA skal hun i første omgang jobbe med å kartlegge, koordinere og synliggjøre aldersforskning. – Aldersforskningen har mye av det samme problemet som muskel- og skjelett-området. Det er ingen koordinering og samkjøring. Da blir det i for stor grad fragmenterte enkeltprosjekter, som ikke gir feltet den tyngden det burde hatt og heller ikke den synligheten det hadde fortjent i samfunnet, forklarer hun.