Hopp til innhold
Forside / Helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp
Støtt oss

Helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.06.2018 / Oppdatert: 14.02.2020


NRF har i samarbeid med SINTEF utarbeidet 3 rapporter som skisserer et helhetlig behandlings- og rehabiliteringsforløp for personer med en revmatisk diagnose.

Forprosjekt

Prosjektet startet med en forprosjekt for å kartlegge hva som finnes av litteratur om behandlingsforløp og hvilke helhetlige tilbud som finnes til personer med revmatiske sykdommer og/eller muskel- og skjelettplager. I forprosjektet fant man studier som viser effekten av tidsavgrensede, flerfaglige intervensjoner, men ingen som ser på betydningen av helhetlige forløp. Forprosjektet peker også på store utfordringer, som at kommunal oppfølging av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten ser ut til å mangle.

Les forprosjektet her.

Brukerkartlegging

Delrapport 1 er en brukerkartlegging. Her har SINTEF gjennomført en dybdeundersøkelse blant pasienter og fagpersoner for å kartlegge hvordan dagens tilbud fungerer. Delrapport 1 viser at det er vanskelig å gi et målrettet tilbud til personer der diagnose ikke er avklart. Betydningen av fastlegens rolle, diagnose, fysisk aktivitet, informasjon og behandlingsreiser blir vektlagt av både personer med revmatisme og fagpersoner. Manglende koordinering og samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges også.

Les brukerkartleggingen her.

Forslag til pasient- og brukerforløp for personer med revmatisme

På bakgrunn av forprosjektet og brukerkartleggingen har NRF i samarbeid med SINTEF utarbeidet et forslag til helhetlige pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom. Et godt forløp skal legge til rette for en bedre funksjons- og mestringsevne, bremse sykdomsutvikling og bedre selvstendighet og livskvalitet for personer med revmatiske lidelser.

Les forslag til pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom her.