Hopp til innhold
Forside / nyheter / Helseministeren gjør pasientene til kasteball
Støtt oss

Helseministeren gjør pasientene til kasteball


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 27.10.2016 / Oppdatert: 27.10.2016


- Helseminister Bent Høie gjør pasienter til kasteball i sitt svarbrev til Stortinget i dag. Det er provoserende at Høie ikke tar sitt ansvar for å opprettholde et terapibasseng ved Diakonhjemmet sykehus. Han skyver ansvaret over på alle andre, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund (NRF), en av Norges største pasientorganisasjoner.

– Svaret til Høie er urimelig! Helseministeren kan ikke frata seg ansvaret for revmatiske pasienter. De trenger terapibasseng som spesialisert rehabilitering og behandling ved sykehuset, og i tillegg som egen rehabilitering for å klare hverdagen. Det er ikke akseptabelt at Helse Sør-Øst og helseministeren overgir sitt ansvar for spesialisert behandling og rehabilitering til kommunen, sier Tone Granaas som er svært skuffet over brevet fra Helseministeren.

Smertefull fremtid

Bakgrunnen i saken er at Diakonhjemmet sykehus torsdag har vedtatt å legge ned sitt terapibasseng. I tillegg til pasientene ved sykehuset, går 800 kronikere i Oslo en smertefull fremtid i møte uten terapibasseng. Pasientene er nå kasteball mellom Diakonhjemmet sykehus, Oslo kommune, Helse Sør-Øst og Helseministeren. Det er rett og slett for dårlig av Helse-Norge. Høie skriver i sitt svarbrev i dag at han har tillit til at partene i fellesskap finner en løsning, uten å ta inn over seg sitt ansvar som øverste sjef for sykehusene i Norge.

Hvem skal trylle fram basseng?

Helseminister Bent Høie skriver at Diakonhjemmet har vært tidlig ute med å varsle en nedleggelse av badet, og gi brukerne god tid til å finne alternative bassengtilbud.

– Dette er provoserende lesning! Helseministeren bygger ned et spesialisert behandlingstilbud ved sykehuset, før tilsvarende er bygget opp i kommunen. Det finnes ingen andre basseng i Oslo kommune som har de nødvendig 34 gradene som gir pasientene behandlingseffekt. Høie kan ikke kreve at pasientene selv skal finne et spesialisert rehabiliteringstilbud når bassengene ikke finnes. Det er dessuten ikke brukerne selv som skal sikre helsetilbud i kommunen. Det er politikernes ansvar. Diakonhjemmet sykehus bestemte forrige uke at de skal nedlegge bassenget til påske. Det gir verken kommunen eller Helse Sør-Øst tid til å bygge nytt basseng i Oslo. De kan ikke trylle. Når alle parter fraskriver seg sitt ansvar, må Høie endre kurs og rydde opp i saken, krever generalsekretæren i NRF.

Fakta:

  • NRF er en av Norges største pasientforeninger med 34.000 medlemmer
  • 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjonering i Norge skyldes revmatiske muskel- og skjelettlidelser.
  • Dette sykefraværet koster samfunnet anslagsvis 73 milliarder kroner i året
  • Med riktig behandlig og rehabilitering, vil sykefraværet gå ned.

Foto: John-Petter Reinertsen