Hopp til innhold
Forside / nyheter / Hjertehelse: Revmatiker? Sjekk det!
Støtt oss

Hjertehelse: Revmatiker? Sjekk det!


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.12.2020 / Oppdatert: 15.09.2023


Forskning viser klart og tydelig at folk med revmatisk leddsykdom har større sjanse enn befolkningen for øvrig for å få hjerte- og karproblemer. Norsk Revmatiker-forbund vil at alle med revmatisk leddsykdom skal være klar over dette og be om at hjertehelsen deres følges opp i behandlerapparatet. Henriette Salvesen er en av dem som har fått avslørt problemene gjennom hjertesjekk på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Salvesen er arkitekt med eget arkitektkontor. Hun er i dag 67 år og fikk diagnosen leddgikt (revmatoid artritt) da hun var omtrent 40 år. Som fulltidsarbeidene arkitekt med travel hverdag var mulige kommende hjerteproblemer ikke det som hadde fokus.

– Jeg var ikke oppmerksom på sammenhengen mellom revmatisk leddsykdom og hjertesykdom. Dermed var det en fjern tanke for meg å be om oppfølging av dette, forteller Salvesen.

Fra hun fikk sykdommen har hun gått til behandling hos revmatolog på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

– Da jeg hadde passert 57 år, henviste revmatologen min meg videre til sjekk av hjertehelsen hos kardiolog Anne Grete Semb på samme sykehus, forteller hun.

Anne Grete Semb er overlege, forsker og leder av Den Forebyggende Hjerte-Reuma klinikken på Diakonhjemmet sykehus. Semb er den som i Norge har forsket mest på sammenhengen mellom revmatisk leddsykdom og hjerte- og karproblemer. – Forskningen på dette feltet er gjort og viser helt klare resultater, det er en sammenheng mellom revmatisk leddsykdom og hjerte- og karsykdom, påpeker hun.

Semb oppdaget altså en kolesterolavleiring i halspulsåren hos Henriette Salvesen. Noe som ikke stresset Salvesen i særlig grad. – Jeg tenkte ikke veldig over det da, og tenker fortsatt ikke på det som et stort problem, forteller hun.

Og for henne er det antageligvis heller ikke det. Etter første sjekk hos Semb, har hun kommet inn i systemet for oppfølging av hjerte- og karproblemer på Diakonhjemmet. Det betyr jevnlig oppfølging hos Semb, andre gang så sent som tidligere denne høsten.

– Jeg opplever meg ivaretatt, men er veldig glad for at revmatologen var klar over muligheten for hjerteproblemer som følgesykdom av leddgikten, for jeg visste altså ikke om denne faren selv, påpeker Salvesen.

67-åringen har levd, og lever, et aktivt liv med tanke på trening. – Da jeg fikk diagnosen leddgikt for 27 år siden, ble jeg møtt av en brosjyre der det allerede i starten ble påpekt sjansen for at jeg fikk «forkortet levetid». Begrepet «leddvern» ble også mye brukt. I det lå det at leddene ikke skulle brukes, minnes hun fra sin startfase som leddgiktpasient.

– Jeg har trosset rådene jeg fikk i begynnelsen fra Diakonhjemmet. Jeg har brukt mye tid på trening og gjort krevende fysiske aktiviteter, som å delta i Birken og gå på toppturer i fjellet. Det har gitt meg mye glede og det har helt sikkert også vært godt for hjertehelsen min, sier hun.

Hun er også opptatt av at man mentalt ikke gir sykdommen hovedrollen livet.  – Jeg har vært operert og hatt noen avbrekk fra arbeidslivet. Men jeg tror det er veldig viktig å ikke bli sykdommen, men gi andre ting hovedrollen og samtidig ta høyde for at den tross alt er der. Det er god helse i det å være en del av et arbeidsliv også, understreker Salvesen.