Hopp til innhold
Forside / / Høring: Valgkamp 2019
Støtt oss

Høring: Valgkamp 2019


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 18.05.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


Høsten 2019 er det kommunevalg, og en gylden anledning til å sette NRFs saker på dagsorden. NRF ønsker å bruke hele organisasjonen i dette arbeidet, og inviterer nå alle til å komme med innspill på valgkampplanene. Høringen sendes ut til allel ansatte og tillitsvalgte, men også alle medlemmer skal få anledning til å svare om de vil.

Gjennom valgkampen kan NRF vise frem organisasjonen og drive interessepolitisk arbeid, slik at NRFs saker blir prioritert. Det siste tiåret har vært preget av en desentralisering av oppgaver. Kommunene har nå et større ansvar for å tilby en god primærhelsetjeneste, rehabilitering og ansvar for folkehelsearbeidet. Da er det klart NRF skal ha noen meninger om dette under valgkampen.

En Sintef-rapport viste i 2015 at det er store mangler i samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Kommunenes arbeid med folkehelse bærer preg av lite systematikk og det er tilfeldig hvilke tjenester som finnes i de ulike kommunene. Det er derfor viktig at NRF bruker tiden frem til kommunevalget til å sette våre saker på dagsorden. Vi må si ifra til alle de politiske partiene hva vi ønsker, og hvor det er feil og mangler på tjenestene. Sannsynligvis har de ikke selv bruk for tjenestene, og dermed heller ikke anelse om at det er feil og mangler.

Gjennom valgkampen vil vi også vise frem NRF som en aktiv og engasjerende organisasjon, og benytte anledningen til å vokse. Gjennom synlighet og aktivitet vil flere få vite om oss, og det skapes potensiale for rekruttering av flere medlemmer og nye potensielle inntektskilder for lokal- og fylkesstyre.

Lokal satsing

For valgkampen 2019 foreslås «Friskliv» som det overordnede tema. Dette er et tema som er engasjerende, relevant og gir mange muligheter for ulike aktiviteter. Et kommunevalg gir mulighet til å velge et politikkområde som kommunene selv har styring på, hvor det er enkelt å lage lokale tilpasninger. Det er viktig å snakke om de nasjonale sakene også, men for å få gjennomslag i en lokalvalgkamp er det viktig å snakke om saker som det er mulig å påvirke lokalt.

Friskliv er et tema som det også vil jobbes mye med nasjonalt, gjennom å blant annet påvirke den kommende folkehelsemeldingen. Men hvor godt vi – hele NRF – lykkes med frisklivspolitikken er også avhengig av hvor mange vi får med oss lokalt. For det er kommunene som er ansvarlig for frisklivspolitikken. I tillegg er det mange ulike kampsaker som naturlig faller inn under et tema som friskliv. Dette åpner for at lokallag og fylkesstyre kan velge hvilke saker de har lyst til å arbeide med ut fra interesse og engasjement, men også tilpasse sakene til lokale forhold – hvilke frisklivspolitiske muligheter finnes det i den enkelte kommune?

Todelt valgkamp

Valgkampplanen er todelt. Den første delen skisserer det politiske innholdet – det vil si våre valgkampsaker. Her ønsker vi blant annet innspill på hvilke saker som mangler, hvilke som er overflødige, hvilke krav det vil være naturlig at lokallagene stiller til sine kommuner.

Den neste delen er en konkretisering av gjennomføringen av planen. Her ønsker vi innspill på om planen er realistisk? Hva mangler? Hva er deres gode ide for å få dette inn i valgkampen?

Les forslag til valgkampplan her.

Spørsmål til alle i NRF:

  • Hva synes du om temaet «friskliv» som overordnet for valgkampen 2019? Hvilke saker mangler?
  • Hvilke mål burde NRF sette seg for valgkampen 2019?
  • Er de foreslåtte aktivitetene gode? Hvilke andre burde inn på lista?

Spørsmål og høringssvar kan rettes til interessepolitisk rådgiver Julie Ness på JUN@revmatiker.no.