Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Hvem har egentlig ansvar for barnet ditt?
Støtt oss

Hvem har egentlig ansvar for barnet ditt?


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 16.06.2017 / Oppdatert: 16.06.2017


Til høsten er det stortingsvalg, og vi vil høre hvilke saker som er viktige for deg!

Den 11. september er det igjen tid for stortingsvalg, og BURG er godt i gang med å tydeliggjøre våre viktigste saker. For å kunne gjøre dette på best mulig måte, er det viktig med innspill fra våre medlemmer, slik at vi kan føre stemmene deres frem for politikerne.

Ansvaret flyttes

Noe av det som peker seg ut, er å få klargjort et rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med revmatisk sykdom. Nærmere bestemt ønsker vi å få klarhet i hvordan overgangen av rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til hjemkommunene skal skje best mulig. Med spesialisthelsetjenesten, mener vi behandling som foregår på for eksempel Rikshospitalet eller andre store sykehus med revmatologisk avdeling.

Sammen er vi sterkere

Konsekvensene av å flytte ansvaret fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, kan være at barn med revmatisk sykdom ikke lenger vil få den grundige vurderingen og tverrfaglige oppfølgingen de tidligere har fått. Vi er bekymret for at kun de som er hardest rammet vil bli tilstrekkelig ivaretatt.

Frem mot stortingsvalget vil vi samarbeide med både Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Unge Funksjonshemmede. Vi er også avhengige av våre medlemmers erfaringer for å få større tyngde i argumentene våre. Derfor håper vi du har mulighet til å dele dine erfaringer med:

  • Økt bruk av poliklinikk
  • Færre døgnopphold
  • Færre sykepleiere på avdelingene
  • Den tverrfaglige oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten
  • Den tverrfaglige oppfølgingen i kommunen
  • Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og din hjemkommune

Kvantitet over kvalitet?

Tidligere har vi fått tilbakemelding om at pasienter er på sykehuset for såpass korte og intensive opphold at det kan gå utover kvaliteten på behandlingen. Vi har også fått tilbakemeldinger om at de ansatte ved avdelingen lider under et stort arbeidspress. For å hjelpe deg litt på vei kan du gjerne tenke gjennom følgende:

  • Hvordan opplever du/barnet ditt situasjonen?
  • Er oppfølgingen dere får i hjemkommunen like god som den dere tidligere har fått på sykehuset?
  • Hva kan BURG og NRF konkret gjøre?

Ta kontakt med oss på telefon 22 54 76 14 eller send oss en e-post og fortell oss om dine erfaringer.