Hopp til innhold
Forside / / Hvordan virker Helfos refusjonsordning?
Støtt oss

Hvordan virker Helfos refusjonsordning?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.09.2018 / Oppdatert: 13.09.2018


Vurderer du å reise til varmere strøk og oppsøke behandling der? Her er noen råd på veien for ytterligere å sikre en bedre refusjonssøknad hos Helfo.

Høsten 2017 skjerpet Helfo sin behandlingspraksis av søknader om refusjon for kostnader for behandling mottatt i EU/EØS. Med de samme reglene i bunn har Helfo endret sin tolkning av hvor mye den enkelte kan få refundert.

Her følger en oppsummering av hvilke regler som ligger til grunn, og ting som er viktig når du søker om refusjon. NRF har også noen råd for de som vurderer å oppsøke behandling i utlandet.

Hva får du dekket?

Som pasient får du kun dekket nødvendige utgifter til behandling, og som er av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne. Denne rettigheten kan du ta med deg ut av Norge. Det betyr at du enten kan påbegynne en behandling her i Norge og fullføre i utlandet. Eller du kan gjennomføre hele behandlingen i et annet EU/EØS-land.

Etter 1. januar 2018 har krav om henvisning for fysioterapibehandling bortfalt og fysioterapeut kan selv foreskrive et behandlingsregime. Men du som pasient får kun dekket tilsvarende hva du ville fått av det offentlig i Norge.

Søknad om refusjon må fremmes i ettertid av behandling, og innen 6 måneder etter hver enkelt behandlingsdato. Det vil praksis si fra første påbegynte behandling.

Vær oppmerksom på at ikke all behandling som gis på utenlandske behandlingssteder gir deg rett til dekning av utgiftene dine i Norge. En fullstendig liste oppgis på Helfo sine nettsider.

For at du skal ha krav på å få dekket fysioterapibehandling er det i tillegg en del regler som må oppfylles, hva gjelder for eksempel varighet av en enkelt «behandlingstime» og begrensninger på gruppestørrelse ved saltrening. Du vil ikke få refusjon for bestilte timer du ikke har møtt til.

Når du fremmer refusjonssøknad må du legge ved riktig dokumentasjon. Det vil si at du må sikre at du har:

 • Epikrise eller lignende dokumentasjon fra din utenlandske behandler, der diagnose, begrunnelse for valgt behandling og resultat av behandlingen fremkommer
 • Original spesifisert faktura fra behandlingsstedet, der det for hver behandling fremkommer navn på behandler, type behandling, behandlingsdato, tidspunkt, tidsbruk og pris
 • Originale kvitteringer for alle utgifter eller annen dokumentasjon, som viser at utgiftene er betalt

NRFs råd

 1. Les Helfos veiviser nøye
  Helfo har laget en relativt grei veiviser for hvordan man kan få refundert utgifter til fysioterapi og manuellterapi i et annet EU/EØS-land. Les denne nøye.
 2. Ha med henvisning fra lege eller revmatolog
  For å bedre den helsefaglige forståelsen av hva du som pasient har behov for, bør du alltid ha med henvisning fra fastlege, og hvis mulig fra revmatolog. Det sikrer at fysioterapeut i utlandet er innforstått med hva henvisende leges helsefaglige vurdering er og kan tilpasse behandlingsregime deretter. Videre vil det tydeliggjøre hvilken behandling en vil tilstrebe å gi deg som pasient i Norge – og det er nettopp den rettigheten du vil ta med deg ut.
 3. Vær sikker på at behandlingsinstituttet kan det norske systemet
  Du kan bare få dekket det antall behandlinger du normalt sett ville blitt tilbudt dersom du hadde gått til en fysioterapeut med driftstilskudd i Norge. I Norge dekkes fysioterapi etter takster, og et besøk hos fysioterapeuten kan innebære flere slike takster. Du bør sikre deg at behandler er innforstått med norske fysioterapeuters takstsystem, og være beredt på selv å betale for behandling som går ut over dette.
 4. Spør om behandlende fysioterapeut er godkjent og registrert
  Helfo vil kun godkjenne refusjonssøknader der helsepersonell er godkjent og autorisert i det landet de jobber. For å sjekke dette sender Helfo en forespørsel til et lands offentlige myndigheter gjennom European Commission International Market Information System (IMI).  For å kunne besvare denne forespørselen må behandler vært korrekt registrert og autorisert i det spesifikke landet forespørselen sendes til. Be om skriftlig bekreftelse på at personell er autorisert og registrert, og når dette er skjedd. Er det noen år siden slik godkjennelse var utstedt kan det hende at dette ikke er registrert eller ikke er gyldig lenger.

Denne listen er ikke uttømmende og garanterer ikke at du får full uttelling hos Helfo. Men følger du disse rådene vil søknaden din stå sterkere. NRF jobber aktivt opp mot norske myndigheter for å bedre ordningene for sine medlemmer. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om ulike refusjonssøknader til behandling hos Helfo, både om gode eksempler til etterfølgelse og om det ikke går så bra.