Hopp til innhold
Forside / nyheter / Informasjon om bassengtrening, trening og Reuma-Sol reiser
Støtt oss

Informasjon om bassengtrening, trening og Reuma-Sol reiser


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 11.03.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Vi har fått spørsmål om man bør avlyse bassengtrening og annen trening i disse tider. Vi har også fått spørsmål rundt reiser til Reuma-Sol i Spania. Se våre råd og vurderingen i artikkelen under.

Bassengtrening og annen trening
Når det gjelder bassengtrening har vi vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og fått følgende svar:
Med dagens desinfiseringsmetoder for bassenger som driftes tilfredsstillende etter bassengbadforskriften (klordoser beregnet for denne type varmtvannsbad), så skal det ikke være fare for smitte via vannet. Klorinnholdet tar fort knekken på virus og bakterier i vannet. Smitte av coronaviruset skjer hovedsakelig gjennom kontakt- og dråpesmitte ved nærhet til andre/mellommenneskelig kontakt, hvis disse er syke (bærere av smitte). Folkehelseinstituttet har ikke gått ut med anbefalinger om å stenge bassenganlegg, så rådet er å følge godt med på folkehelseinstituttets nettsider og de hygieneregler som er anbefalt, se https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Folkehelseinstituttet har også gitt råd om at arrangementer over 500 deltakere skal avlyses. Arrangementer med mellom 100 – 499 deltakere skal det gjøres vurdering av.

Bassengtrening og annen trening har så få deltakere at det altså ikke ligger generelle råd fra Folkehelseinstituttet om å avlyse. Da blir det avgjørende hvor mange som er på treningen (er det plass nok til at man greier å holde avstand til hverandre i bassenget eller treningssalen), hvordan er garderobeforholdene, hvor nedsatt immunforsvar deltakerne har, hvordan de kommer til treningen (egen bil eller tett på andre personer på offentlige transportmidler). Og ikke minst at den som er syk, ikke må komme på trening, men holde seg hjemme.

Vi anbefaler altså ingen generell avlysning av all bassengtrening eller annen trening, sett i sammenheng med de rådene helsemyndighetene gir i dag. Men dere må vurdere faktorene over i det enkelte tilfelle og gjøre en konkret vurdering. Og ikke minst må den enkelte selv som trener i basseng eller deltar på annen trening, gjøre en konkret vurdering ut fra egen situasjon: går man på biologisk medisin, hvor nedsatt immunforsvar har man, kjører man egen bil til treningen osv.

Andre tips i forbindelse med trening kan være: bruk egen matte, ha med håndkle, bruk håndkle og hansker særlig ved styrketrening i apparater eller bruk av frivekter.

Vi understreker igjen viktigheten av å følge de generelle hygienerådene fra helsemyndighetene: vask hender, bruk antibac, host i armkroken, hold avstand til hverandre og hold deg hjemme hvis du er syk.

Og følg med på informasjon fra helsemyndigheten og hvilke råd de gir, situasjonen endrer seg fort og rådene kan også fort endre seg.

Reiser til Reuma-Sol
Utenriksdepartementet har foreløpig ikke frarådet reiser til Spania. Men det påpeker at det er stor spredning av korona-viruset i enkelte deler av Spania (Madrid, La Rioja og Baskerland) og også en del dødsfall som følge av viruset. Situasjonen endrer seg også fort der, som andre steder. Bestemmer man seg for å reise, må man ha en god reiseforsikring før man drar.

Se UDs nettside om Spania og hva de skriver om helse og korona: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_spania/id2416245/

Vi vil anbefale at man følger med på denne siden og i tillegg gjør konkrete vurderinger i forhold til egen situasjon og helsetilstand.

I denne situasjonen lønner det seg selvsagt også å være litt obs på avbestillingsfrister. Dersom norske myndigheter endrer reiserådene til Spania og fraråder reiser dit, vil man selvsagt også stå sterkere når det gjelder å få tilbake penger betalt for reisen.