Hopp til innhold
Forside / nyheter / Innkalling til Årsmøte i NRF Viken Akershus
Støtt oss

Innkalling til Årsmøte i NRF Viken Akershus


Skrevet av: Ann Kristin Bakke / Publisert: 13.01.2022 / Oppdatert: 13.01.2022


Til lokalforeningene.

Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, NRF Viken fylke Akershus.

 • Dato:    23. mars 2022
 • Sted:      Skedsmo Røde Kors, Stortorget 24, 2000 Lillestrøm. 
 • Tid:        Registrering fra kl. 17:00. Åpning kl. 18.00

Det vil bli servert varm mat, kringle og kaffe.

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsmelding.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan og Årshjul for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

 

 • Representasjon fra BURG
 • Representasjon fra Diagnosegruppene
 • Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.
 • 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.
 • 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
 • 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegat

 

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2021.

Vedtekter (revmatiker.no)

 

Valgkomite 2022.

Bærum ved Bjørn Songe-Møller og Eva Aarbu Henriksen

Eidsvoll ved Kim Tøsbæk

Lørenskog ved Eirin Haugen og Grethe Sande

 

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet.

 

Hjertelig velkommen

Med hilsen

Hild Fronth

Fylkesleder