Hopp til innhold
Forside / nyheter / Samlet landsmøte markerer NRFs 70 års jubileum
Støtt oss

Samlet landsmøte markerer NRFs 70 års jubileum


Skrevet av: Anna Fryxelius / Publisert: 03.10.2021 / Oppdatert: 28.10.2021


Det 29. ordinære landsmøtet i Norsk Revmatikerforbund er avsluttet og de valgte delegatene har staket ut kursen for forbundet de neste årene.

Det var mange tillitsvalgte ute i landet som gledet seg til å følge landsmøtet via livestream, men tidlig fredag stemte landsmøtet for at møtet IKKE skal streames denne gangen. Det var hensyn til personvern og mulighet til å beskytte seg fra å bli identifisert som aktivt medlem i en pasientorganisasjon som var argumentene for å ikke gjennomføre streaming slik det hadde vært planlagt. Avgjørelsen ble vedtatt med simpelt flertall med snau margin, det kom 33 stemmer for streaming og 34 stemmer imot.

Unge revmatikere på landsmøtet

BURG medlemmer på landsmøtet

Mange viktige saker

BURGs plass i organisasjonen var en av landsmøtesakene det var knyttet store spørsmål til. Et av forslagene sendt ut i forkant av landsmøtet foreslo at sentralstyret og landskonferansen i BURG skal legges ned, for å forenkle organisasjonsstrukturen og sikre helheten i organisasjonen. Dette forslaget ble stemt ned. BURGerne selv argumenterte sterkt for hvor viktig det er med et sentralledd for at de skal kunne jobbe godt med å hjelpe barne- og ungdomsrevmatikere og deres familier. Landsmøtet støttet BURG og bekreftet NRFs ambisjon om å styrke arbeidet for barne og unge med revmatisk sykdom.

Tidsbegrensning

En annen sak som vil ha stor betydning framover er vedtaket om åremål, eller tidsbegrensning i verv. Sogn og Fjordane fylkeslag hadde sendt inn forslag om at forbundsleder og nestleder maksimalt kan sitte i 6 år. Forbundsstyret vurderte dette som et viktig og riktig prinsipp, men foreslo å gjøre det gjeldende for hele organisasjonen. Dette ble vedtatt, og dermed vil det fra nå av gjelde at ingen kan sitte som leder eller nestleder i styrer i lokallag, fylkeslag eller forbundsstyre i mer enn 6 år.

Kontingent

Et annet punkt som det var mye diskusjon rundt var kontingent. Kontingenten har stått stille i mange år og det gir gradvis mindre handlingsrom for organisasjonen økonomisk. Det arbeides for å få på plass et medlemsblad igjen i løpet av 2022. Med blant annet dette som bakgrunn, stemte landsmøtet for en gradvis økning av kontingenten fra kr 495 i 2022 til kr 520 i 2024 .

Saklige diskusjoner og grundig arbeide

Landsmøtet arbeidet fokusert for å rekke gjennom alle sakene. Diskusjonen rundt innkomne forslag og foreslåtte vedtekter tok mye av tiden på lørdag. Det ble vedtatt at arbeidet med nytt navn og logo skulle opphøre. Forslag til handlingsplan og rammebudsjett ble vedtatt uten store motargumenter – det var gjort et grundig arbeide av komitéene og forbundsstyret på forhånd og dette fikk de god oppslutning om.

dirigentbordet

Karen Høydal, Ingebjørg Borch og Greta Kristi Herje holdt styr på talelisten og ledet landsmøtet trygt gjennom forhandlingene

Forbundsstyret blir sittende

Det var tydelig at landsmøtet ønsket å gi det sittende forbundsstyret ro til å iverksette det arbeidet som ble vedtatt på ekstraordinært landsmøte i 2020. Det har vært en turbulent periode, og et samlet landsmøte ønsker å se framover, styrke organisasjonen og sikre god aktivitet i alle ledd. Valg av forbundsstyre og komiteer foregikk denne gangen knirkefritt og uten benkeforslag.

 

forbundsstyret

Forbundsstyret samlet for å fortsette arbeidet i en ny landsmøteperiode

Styreleder: Tor Eivind Johansen

Første nestleder: Anne Marie Smeplass

Andre nestleder: Mona Larsen

Styremedlem 1: Jan Halvard Relbe-Moe

Styremedlem 2: Asbjørn Åmot

Varamedlemmer
Første vara: Anita Bergman

Andre vara: Berit Glesaaen Nyberg

Tredje vara: Annette Strøm Aannø (tidligere Vollan)

I tillegg vil forbundsstyret inkludere BURG sin representant som velges av BURGs sentralstyre og og de ansattes representant, som velges av de ansatte.

Kontrollkomité, vedtektskomité, valgkomité og revisor ble valgt som foreslått i de utsendte landsmøtepapirene.

 

Jubileumsfest

Festsal

Det var dekket til festmiddag i konferansesalen lørdag kveld

Lørdag kveld markerte landsmøtet NRFs 70 årsjubileum med en flott festmiddag. Middagen ble innledet med fremføring av slampoesi og underveis ble vi oppvartet av hovmester/komiker som fikk lattervolumet opp. Utover kvelden ble det action på dansegulvet – og det viser seg at forbundsleder Tor Eivind har mer enn bare teoretisk kunnskap om swingdans!

pardans swing

Det ble fart på dansegulvet! Trening er medisin vet vi jo – og etter en lang dag med møte er det ekstra fint å få svingt seg

Vi takker for et godt landsmøte og ønsker det nye forbundsstyret lykke til med arbeidet videre!