Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Korona: Anbefalinger for barn med revmatisk sykdom
Støtt oss

Korona: Anbefalinger for barn med revmatisk sykdom


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 06.11.2020 / Oppdatert: 06.11.2020


Skal barn med revmatisk sykdom fortsette på medisin? Hva hvis de er i karantene eller hvis de får feber? Vi er i tett dialog med Oslo Universitetssykehus . Les sykehusets oppdaterte anbefalinger.

Norsk Revmatikerforbunds barne og ungdomsorganisasjon (BURG) får mange henvendelser fra korona-bekymrede foreldre. Vi er i tett dialog med Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) på Oslo Universitetssykehus. De har utarbeidet gode korona-retingslinjer for barn med revmatisk sykdom.

Medisinbruk og korona

Anbefalingene sier at barn med revmatiske sykdommer skal fortsette å bruke sine faste medisiner, inkludert metotreksat og biologiske medikamenter. Ikke slutt med medisiner uten å konsultere din behandlende lege. Det kan føre til at sykdommen blusser opp.

Barn i isolasjon eller karantene uten symptomer skal også fortsette med medisinsk behandling som før. For dem som bruker kortikosteroider (prednisolon) anbefales det å ta kontakt med behandlende lege for eventuell dosejustering.

Les anbefalingene her.

Anbefalingene er utarbeidet av Interessegruppe for Barne- og ungdomsrevmatologi i Den norske legeforening og Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR. De baserer seg på retningslinjene fra Paediatric Rheumatology European Society, PReS), men er tilpasset norske forhold.

Er barn som går på immundempende medisin i risikogruppen?

Mange lurer på om barn med revmatisk sykdom er i risikogruppen eller ikke. Overlege og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo Universitetssykehus, Pernille Bøyesen, kan for øyeblikket si dette:

– Foreløpig har vi ikke sikker kunnskap om barn med revmatisk sykdom utgjør en risikogruppe. Det foreligger heller ikke informasjon som tilsier at personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for et alvorlig forløp av covid-19 infeksjon. Samtidig følger vi tett med på ny informasjon som skulle endre dette bildet. Inntil dette er nærmere avklart ønsker vi at barn med revmatisk sykdom fortsetter med behandling som før, og at de tar pause på medisinene om de får tegn til infeksjon. I samråd med nasjonale og internasjonale myndigheter følger vi utviklingen tett, og kommer med oppdatert informasjon fortløpende på NAKBURs nettside  eller på Folkehelseinstituttets infoside om korona.

Generelt er tallene for barn gode.

–   Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19. Blant 44 000 påviste tilfeller med covid-19 i Kina, var kun 2,4 prosent barn. Blant disse hadde svært få alvorlig sykdom, sier Pernille Bøyesen.

Anbefalinger for voksne med revmatisk sykdom

Nå anbefaler også å lese denne informasjonen. Det er en grundig gjennomgang og anbefalinger fra revmatologene på Diaonhjemmet sykehus i Oslo.  Der finner dere helt sikkert nyttig informasjon. God lesning.

 

 

Foto: Andrea Piacquadio from Pexels