Hopp til innhold
Forside / nyheter / Landsmøtet 2017: Nye store endringer for NRFs fremtid
Støtt oss

Landsmøtet 2017: Nye store endringer for NRFs fremtid


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 07.08.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


Ny endring i organisasjonsstrukturen for diagnosearbeid er den største nyheten fra NRFs Landsmøte 2017. Jan Grund ble gjenvalgt som forbundsleder. Nytt forbundsstyre gleder seg til å lede NRF videre de neste to årene.

Organisasjonens delegater gjennomførte Landsmøte 2017 på NRFs behandlingssenter, Reuma-Sol, i Spania i helgen 3. til 5. august. I sydlige og særdeles hyggelige omgivelser fattet de en rekke store avgjørelser som vil påvirke NRF fremover. Landsmøtet er NRFs øverste organ og i år var det store og spennende saker på dagsorden.

Spennende valg – forbundslederen fortsetter

Det var knyttet stor spenning rundt årets valg av forbundsleder. Tidligere forbundsleder og professor, Jan Grund, ble gjenvalgt som forbundsleder. – Tusen takk for tilliten. Jeg gleder meg til å jobbe videre i denne spennende og givende organisasjonen. Jeg ønsker å bidra til å gjøre NRF enda mer slagkraftig og synlig, sier Grund. Han har med sikker hånd ledet NRF gjennom de 5 siste årene, og han hadde et samlet styre bak seg som ønsket å fortsette videre under Grunds ledelse. Han fikk mye ros for sitt interessepolitiske påvirkningsarbeid for revmatikersaken. Forbundsledervalget var ekstra spennende i år ettersom valgkomiteen hadde innstilt en ny og forholdsvis ukjent kandidat til vervet. Tom Erik Torbergsen fra Troms ble godt fremsnakket og sikret seg en plass i styret. Hans bakgrunn med master i farmasi samt at han selv er revmatiker, tilsier at han har god kunnskap som vil komme NRF til gode. Et annet nytt styremedlem er Anne Marie Smedplass. Hun er en viktig og erfaren tillitsvalgt fra Telemark. Styret er også sikret god kontinuitet med gjenvalg av 1. og 2. nestleder, Kjerstin Fjelstad og Tor Eivind Johansen, samt BURGs representant Line Bülow-Kristiansen, som alle er rutinerte ildsjeler i NRF.


Forbundsleder Jan Grund og generalsekretær Tone Granaas.

Ny stor organisasjonsendring

Landsmøtet stemte mellom to mulige typer for organisering av NRFs diagnosearbeid. – Dette var en sak som Landsmøtet i Alta 2015 ønsket at vi skulle jobbe videre med og presentere for Landsmøtet på nytt. Administrasjonen fikk i oppdrag av forbundsstyret å ha gode involverende prosesser med både diagnosegruppene, vedtektskomiteen og forbundsstyret. Grunnen til at vi la fram dette forslaget er at vi ønsker å gi våre medlemmer og mennesker med revmatisk sykdom i Norge et mye bedre diagnosespesifikt tilbud. Det vil føre til at NRF vil få flere medlemmer og bedre økonomi slik at vi kan skape flere attraktive tilbud, som igjen gjør at vi får større politisk gjennomslag, sier generalsekretær Tone Granaas.

Leder av organisasjons- og utviklingsavdelingen, Anna Fryxelius, har ledet arbeidet, og får ros av generalsekretæren for jobben. Etter at saken har vært oppe til diskusjon ved flere landsmøter, ble det nå endelig fattet et vedtak om å endre diagnoseorganiseringen.  – Det gleder meg! Dette er historisk og det er fremtidsrettet. Dette er en prosess som har pågått i mange år i NRF. Nå var organisasjonen klar for å ta dette skrittet videre, sier generalsekretæren.

Vedtak i saken om å endre organisasjonsstrukturen:

Den fremlagte hovedmodellen (a) og (b) og utkast til retningslinjer for diagnosearbeidet blir lagt til grunn som organisering i NRF fremover:

a) Legge ned dagens diagnoseledelser og erstatte disse med nasjonale diagnosegrupper med ressurspersoner og utkast til retningslinjer for diagnosearbeidet.

b) Gi mulighet til å etablere selvstendige diagnoseorganisasjoner med egne organisasjonsnumre og egne vedtekter, uløselig knyttet til NRF.

Modellen evalueres fortløpende og legges frem for landsmøtet om 4 år.

Vedtak om vedtekstendring i diagnosearbeidet i organisasjonen (ny paragraf):

I

Diagnosearbeidet kan organiseres på følgende måte:

 1. Lokalt som diagnoseforeninger på linje med lokalforeninger
 2. Landsdekkende diagnoseorganisasjon, som selvstendig organisasjon under NRF slik som BURG
 3. Landsdekkende diagnosegruppe med ressurspersoner, ikke et formelt ledd
 4. Diagnosegruppe i fylket med ressurspersoner, ikke et formelt ledd

II

NRFs forbundsstyre kan vedta opprettelse av landsdekkende diagnosegrupper og landsdekkende diagnoseorganisasjoner.

III

Forbundsstyret vedtar styrende retningslinjer for både landsdekkende diagnoseorganisasjoner og landsdekkende diagnosegrupper.

IV

Fylkesstyret kan opprette aktivitetsgrupper som ivaretar ulike diagnoser og oppnevner diagnosefylkeskontakter.

V

Alle organisasjonsledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for diagnosearbeidet.

Hele paragrafen ble enstemmig vedtatt. Det vil komme mer informasjon på våre websider senere i høst om hva denne endringen vil innebære.

Nytt styre

Det var mange kandidater til de forskjellige vervene, og NRF kan glede seg over at vi har mange dyktige tillitsvalgte som vil bidra fremover og stiller sitt kandidatur til disposisjon – Jeg er stolt av å jobbe i en organisasjon som har så stort engasjement sier generalsekretær Tone Granaas.

NRFs nye forbundsstyre består nå av følgende medlemmer:

 • Leder: Jan Grund, Oslo
 • 1.nestleder: Kjerstin Fjeldstad, Vestfold
 • 2.nestleder: Tor Eivind Johansen, Sør-Trøndelag
 • Styremedlem: Tom Erik Torbergsen, Troms
 • Styremedlem: Anne Marie Smedplass, Telemark
 • Første varamedlem: Marianne Pantdalslid Brekke, Nordland
 • Andre varamedlem: Asbjørn Halsebakke, Hordaland
 • Tredje varamedlem: Fatima Maria Lavoll, diagnosegruppen Lupus
 • Joachim Sagen blir ansattes representant i styret.
 • Line Bülow-Kristiansen representerer BURG.
 • Anne Bjørg Evenstad, Nord-Trøndelag, blir varamedlem fra BURG.

Det er altså to nye faste medlemmer i forbundsstyret; én rutinert NRF-tillitsvalgt, Anne Marie Smedplass, og den nye friske pusten, Tom Erik Torbergsen.

Kontrollkomite for perioden 2017 – 2019:

 • Leder: Janet Jacobsen, Vestfold
 • Medlem: Eivor Westeng, Østfold
 • Medlem: Havtor Tryggestad, Møre og Romsdal
 • 1.varamedlem: Olav Svendsen, Sør-Trøndelag
 • 2.varamedlem: Eilif Nordseth, Troms

Vedtektskomite for landsmøtet 2019:

 • Leder: Roar Aspen, Sør-Trøndelag
 • Medlem: Solveig Thue, Rogaland
 • Medlem: Jorunn Hildonen, Finnmark
 • 1.varamedlem: Olav Malmo, Nord-Trøndelag
 • 2.varamedlem: Roger Thorstensen, Telemark

Statsautorisert revisor for NRF blir RSM Norge AS.

Valgkomite for landsmøtet 2019:

 • Leder: Tore Strøm, Sør-Trøndelag
 • Medlemmer:
  • Mai-Britt Mykjåland, Agder
  • Dagny Venke Villa, Møre og Romsdal
 • 1.varamedlem: Jan Halvard Relbe-Moe, Oslo
 • 2.varamedlem: Inger Olsen, Telemark

Landsmøtet 2017

Budsjett, handlingsplan og  innkommende forslag og andre Landsmøtesaker gikk etter planen.

– Vi er svært godt fornøyde med Landsmøtet. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med et nytt spennende styre, og ønsker spesielt å takke Jan Grund for særdeles god forbundslederjobb i fem år. Det er også bra å få inn to nye styremedlemmer som vil gi styret nye impulser. Nå gleder jeg meg med å ta fatt på de nye oppgavene vi i NRF sentralt har fått i oppgave å løse sammen med våre dyktige tillitsvalgte i tiden framover, sier generalsekretær Tone Granaas etter vel gjennomført Landsmøte 2017. Hun takker også alle som har bidratt til å arrangere Landsmøtet, både de i administrasjonen, utvalgene og tidligere ansatte pensjonister som bidro. De ansatte på Reuma-Sol utmerket seg med fantastisk service, nydelig mat, god underholdning og de bidro til å skape en særdeles god atmosfære på Landsmøtet 2017.