Hopp til innhold
Forside / nyheter / Lavere utgifter for kronikere – egenandelstak slått sammen
Støtt oss

Lavere utgifter for kronikere – egenandelstak slått sammen


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 07.10.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


- Dette er en sak Norsk Revmatikerforbund har kjempet for, og vi er veldig fornøyd med at det nå er lagt inn i statsbudsjettet. Forslaget vil bety lavere utgifter for mange av våre medlemmer, sier forbundsleder Tor Eivind Johansen i Norsk Revmatikerforbund.

Regjeringen la 7. oktober fram statsbudsjettet for 2021. Der foreslås det blant annet endringer i ordningen med egenandelstak i helsetjenesten. For å skjerme dem som har høye helseutgifter, slår man sammen egenandelstakene til et felles tak på 3183 kr. I praksis betyr det at de som bruker både frikort 1 og 2, vil få redusert sine totale utgifter. For dem som bruker bare en av ordningene, vil utgiftene øke.

– Våre medlemmer er kronisk syke og mange av dem betaler mye i egenandeler på ulike typer behandling og medisiner. Det gir store helseutgifter gjennom året. De vil få redusert kostnadene sine gjennom at vi får et felles egenandelstak. På vegne av dem er vi veldig fornøyd med dette, sier Johansen.

Forbundslederen påpeker at dette er en sak Revmatikerforbundet har kjempet for lenge og at det er fornøyd med å innkassere en seier for medlemmene.

– Det vil også være lettere for brukerne å administrere ordningen når det er ett tak og ikke flere, slår han fast.

Tor Eivind Johansen

En som vil ha stor nytte av denne endringen, er Stine Wasenius Dahl, lokallagsleder i Elverum Revmatikerlag, frisklivsagent og nestleder i fylkeslaget i Hedmark.

– Jeg har hatt en revmatisk diagnose i over 10 år. Jeg er veldig fornøyd med å få samlet egenandelene til fysioterapi, medisiner på blå resept, spesialistbehandling osv. under ett felles tak på 3183 kroner. Ordningen blir også mer praktisk å håndtere for meg som bruker, sier hun.

Hun påpeker at hun er veldig fornøyd med den behandlingen og medisinene hun får. – Det gir meg mulighet til å være aktiv og ha livskvalitet. Men det innebærer også store utgifter i egenandeler. Jeg kommer stort sett alltid over taket, noen ganger allerede i mars, sier en fornøyd Wasenius Dahl.

En som vil ha stor nytte av denne endringen, er Stine Wasenius Dahl, lokallagsleder i Elverum Revmatikerlag, frisklivsagent og nestleder i fylkeslaget i Hedmark.

Stine Wasenius Dahl

– Jeg har hatt en revmatisk diagnose i over 10 år. Jeg er veldig fornøyd med å få samlet egenandelene til fysioterapi, medisiner på blå resept, spesialistbehandling osv. under ett felles tak på 3183 kroner. Ordningen blir også mer praktisk å håndtere for meg som bruker, sier hun.

Hun påpeker at hun er veldig fornøyd med den behandlingen og medisinene hun får. – Det gir meg mulighet til å være aktiv og ha livskvalitet. Men det innebærer også store utgifter i egenandeler. Jeg kommer stort sett alltid over taket, noen ganger allerede i mars, sier en fornøyd Wasenius Dahl.

Revmatikerforbundet påpeker at det er positivt at også Helfo og Helsedirektoratet styrkes i statsbudsjettet for å se til at en foreslått skjermingsordning for særlig utsatte grupper innføres. Her er forslaget en økning av kommunenes rammetilskudd på 50 millioner kroner. Norsk Revmatikerforbund mener dog at disse burde vært øremerket og ikke bli gitt som frie inntekter til kommunene.

Norsk Revmatikerforbund vil nå arbeide videre for at egenandelsordningen for helsetjenester under opphold i utlandet, skal inn i ordningen med et felles egenandelstak. Helfo treffer allerede i dag over 10 000 vedtak om utvidet stønad til slike tjenester og det vil lette den administrative byrden om alt ble samlet under en felles ordning.