Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Like god kondisjon med barneleddgikt
Støtt oss

Like god kondisjon med barneleddgikt


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 25.04.2017 / Oppdatert: 25.04.2017


Barn og unge med barneleddgikt (JIA) har samme gode kondisjon som friske barn. Det konstaterer Kristine Risum, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi ved Oslo universitetssykehus.

I en nylig presentert studie tok Risum utgangspunkt i 59 unge med JIA og 59 friske barn i tilsvarende alder, kjønn og  pubertetsstatus. I JIA-gruppen var det 30 som hadde leddgiktforandringer i 1-4 ledd (oligo-JIA, eller fåleddstype),  mens 29 hadde en alvorligere form av JIA hvor fem eller flere ledd er rammet (poly-JIA, eller mangeleddstype).

Bakgrunnen for arbeidet var flere internasjonale artikler som fortalte at barn med JIA var mindre aktive og hadde dårligere kondisjon enn friske. Det stemte ikke med de personlige erfaringene Risum hadde etter å ha møtt mange unge med JIA på sykehuset.

Målet med denne første delen av mitt stipendiatarbeid var derfor å se hvordan kondisjonen til våre norske barn med JIA var, sammenlignet med friske barn.

Løpetest med maske

Alle de 118 deltakerne i studien gjennomførte en løpetest på tredemølle. I denne testen løp de til de ikke orket mer. De løp med maske og oksygenopptaket ble registrert. Hva som er normalt oksygenopptak varierer med alder, kjønn og pubertetsstatus, men både JIA- og kontrollgruppen kom ut på omtrent det samme, omkring 46 mL/kg/min i gjennomsnitt. (Til sammenligning har langrennsløpere på topp internasjonalt nivå et oksygenopptak på rundt 85 mL/kg/min blant menn og rundt 70 mL/kg/min blant kvinner.)

Kristine Risum med Kristine Aarhaug (13), BURG-medlem i Akershus. Foto: nyebilder.no.

Veldig positiv

Resultatene viste at JIA-gruppen hadde like god kondisjon som kontrollgruppen. Det var heller ingen forskjell mellom:

  • oligo-JIA gruppen og poly-JIA gruppen
  • gutter med JIA og friske gutter
  • jenter med JIA og friske jenter

At også poly-JIA gruppen kom så godt ut kan nok delvis forklares med at de fleste av dem var behandlet med biologisk medisin, 20 av 29. Men generelt har behandlingen av denne pasientgruppen blitt mye bedre i løpet av 2000-tallet, sett fra et tverrfaglig perspektiv.

Risum forteller at man ved Oslo universitetssykehus frem til 2005 rådet barn med JIA å være fysisk forsiktige. Det fantes også en «ja-og-nei-liste vedrørende aktiviteter». På nei-siden sto for eksempel håndball, alpint og fotball. I dag settes det ingen begrensninger, men det gis samme råd til denne gruppen pasienter som til alle andre unge; gjør hva du har lyst til, prøv deg frem og vær helst fysisk aktiv minst 60 min per dag. Det er ikke farlig å være i aktivitet!