Hopp til innhold
Forside / nyheter / Mer forskning på artrose – ForBedre Artrosebehandling
Støtt oss

Mer forskning på artrose – ForBedre Artrosebehandling


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 30.04.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Vi har tidligere presentert artroseprosjektet HappyHands, som skal utvikle en app som skal gjøre det mulig for pasientene selv å ha full oversikt over anbefalt behandling.

NRF har initiert et annet artroseprosjekt som også har kommet gjennom nåløyet i Dam-stiftelsen og blir fullfinansiert gjennom deres Utviklingspott. Forsker Nina Østerås (bildet) ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering (NKRR) er ansvarlig.

Prosjektet tar utgangspunkt i at man vet hva som er god behandling, men mange mottar ikke denne behandlingen og blir i stedet raskt henvist til kirurgi. Dermed må kunnskapen om hva som er rett behandling formidles både til pasienter og faggrupper som skal gi denne behandlingen.

Artrose rammer en stor del av den voksne befolkningen. Per i dag er det anslagsvis 480 000 nordmenn som lever med artrose i ett eller flere ledd. Artrose er en kronisk leddsykdom som kan gi smerter, stivhet og funksjonsnedsettelse.

Flere får artrose fordi vi lever lengre, beveger oss mindre og flere blir overvektige. Behandling og sykefravær knyttet til artrose koster samfunnet mye penger.

Vi vet hva som er den beste behandlingen for hofte- og kneartrose. Grunnbehandlingen består av pasientinformasjon (om sykdommen, behandlingsalternativer og egenmestring), vektreduksjon (ved overvekt) og trening. Denne grunnbehandlingen skal gis før ytterligere behandling og i siste fase kirurgi. Likevel viser forskning altså at mange ikke mottar grunnbehandling i tråd med eksisterende retningslinjer.

ForBedre Artrosebehandling er et utviklingsprosjekt hvor målgruppen er NRFs medlemmer med artrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten.

NRFs medlemmer og nettverk vil bli benyttet til å spre kunnskap om anbefalt artrosebehandling til personer med artrose og fastleger.

Det vil bli utviklet to korte oppsummeringer av behandlingsanbefalinger for artrose rettet mot personer med artrose og fastleger. Foruten formidling gjennom Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) og Norsk Revmatikerforbund (NRF), skal oppsummeringene sendes personer med artrose slik at de kan ta det med neste gang de er hos fastlegen.

Videre vil prosjektgruppen utvikle og innføre en såkalt strategipakke. Målet med pakken er å redusere barrierene for å sette i gang artrosekurs og gruppetrening blant fysioterapeuter som har deltatt på AktivA-kurs.

Strategipakken vil bli innført i 10-15 utvalgte kommuner der gapet mellom anbefalinger og grunnbehandlingen er størst. Ideen er altså å øke antall fysioterapeuter som tilbyr artrosekurs og trening i sin praksis.

Prosjektet har mottatt finansiering fra stiftelsen Dam og skal gå over to år med oppstart våren 2020.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og NRF. Vi håper at denne kompetansehevingen for fastleger og personer med artrose, sammen med strategipakken for fysioterapeuter, vil bidra til å øke og heve kvaliteten på grunnbehandlingen for artrose i kommunehelsetjenesten. Riktig behandling for artrose kan bedre både helse og livskvalitet for den enkelte. Det kan også forebygge unødvendig kirurgi og gjennom det bidra til at samfunnet sparer penger ved å forebygge sykefravær og hindre at folk slutter tidlig i arbeidslivet.

Resultatene skal ved prosjektslutt offentliggjøres gjennom en prosjektrapport skrevet på norsk og en vitenskapelig artikkel publisert i et anerkjent tidsskrift.

Videre vil resultatene bli formidlet gjennom NKRR og NRF sine nettsider og sosiale medier, samt relevante møteplasser, konferanser og seminarer for helsepersonell og brukere. Målet er å gjøre oppsummeringen av anbefalingene for artrosebehandling tilgjengelig for hele befolkningen.