Hopp til innhold
Forside / nyheter / Mindre refusjoner fra utlandsbehandling
Støtt oss

Mindre refusjoner fra utlandsbehandling


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 24.04.2018 / Oppdatert: 25.04.2018


Helfo har endret sine rutiner og praksis for refusjoner av fysioterapibehandlinger utført i utlandet. Dessverre medfører hovedendringen at refusjonsgraden reduseres for mange av de som reiser ut av Norge.

I løpet av høsten 2017 endret Helfo praksis hva gjelder refusjon for fysioterapibehandling mottatt i et annet EØS-land. Revmatikere og andre har tidligere kunnet gjennomføre lengre opphold i varme strøk med intensiv behandling/rehabilitering og få deler av utgiftene refundert.

Helfo har nå strammet inn sin praksis innenfor regelverkets rammer. Grunnregelen for refusjoner er at den behandlingen som en får dekket i Norge skal en få dekket i annet EØS-land også. Tidligere har Helfo refundert kostnader til behandling i henhold til det godkjent lege eller fysioterapeut på behandlingssted i utlandet har foreskrevet.

I sin nye praksis vil Helfo legge til grunn hva den individuelle bruker ville få i Norge. De legger til grunn at pasienter i gjennomsnitt mottar opp til én behandling i uka, og sjeldent mer enn to. Det gjennomføres en individuell vurdering av hver enkelt refusjonssøknad og da tar Helfo utgangspunkt i hvor mange behandlinger den enkelte har fått refundert i Norge.

Videre har Helfo skjerpet dokumentasjonskravene for refusjonssøknader. NRF anbefaler at alle medlemmer som planlegger et behandlingsopphold i varme strøk om å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på behandlingsbehov gjennom nøye beskrevet epikrise. Her bør pasient og behandler jobbe sammen. Videre vil det trolig være en fordel med henvisning fra lege om nødvendig behandling og medisinsk belegg.

NRF vil jobbe videre med denne saken overfor myndighetene og søke samarbeid med andre pasientorganisasjoner som rammes av denne nye praksisen.

For mer informasjon om saken les IP-notat: Endringer i refusjoner for fysioterapibehandlinger utført i utlandet.

For videre spørsmål og informasjon om hva dette vil bety for deg som skal ut på tur anbefaler vi kontakt med Helfo.