Hopp til innhold
Forside / / Nå kan du søke støtte fra ExtraStiftelsen!
Støtt oss

Nå kan du søke støtte fra ExtraStiftelsen!


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 20.06.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


Har du en spennende ide du har lyst til å realisere for våre brukergrupper? Da kan prosjektstøtte gjennom ExtraStiftelsen være veien å gå.

Høstens søknadsrunde hos ExtraStiftelsen er nå åpnet og det er mulig å søke midler til små og store prosjekter. Det er to muligheter for å søke midler: ExtraExpress for mindre prosjekter (maksbeløp du kan søke er 30 000 kroner) og helseprosjekter (prosjekter med budsjett over 50 000 kroner) for større prosjekter.

ExtraExpress

Eksempler på prosjekter som kan egne seg for ExtraExpress:

 • Ulike treninger som varmtvann, stavgang, yoga etc
 • Kostholdskurs
 • Aktivitetskurs f.eks instruktørkurs
 • Likepersonsarbeid
 • Informasjonsmateriell
 • Aktiviteter innen levevaner og økt mestring for ulike diagnoser og aldersgrupper
  Samlinger, turer og temamøter

Vil dere vite mer om ExtraExpress, ta en kikk på www.extrastiftelsen.no og ta kontakt med Joachim Sagen hos NRF som har ansvar for ExtraExpress. Han kan nås på jos@revmatiker.no

Frist for å søke midler via ExtraExpress er 15. september klokka 15.

Helsemidler

Har dere ønske om å gjennomføre et større prosjekt med budsjett på over 50 000 kroner, er det helseprosjekt dere skal søke midler til. Det er en litt mer omfattende søknadsprosess enn ExtraExpress, men muligheten er også mye større. Se gjerne i prosjektbiblioteket til ExtraStiftelsen for inspirasjon og tips til din prosjektide. Prosjektbiblioteket finner du her.

Eksempler på prosjekter som egner seg for helseprosjekter:

 • Større utviklingsarbeid, kartlegging, utredninger og metodeutvikling
 • Kurs over en lengre periode
 • Nysatsninger – for eksempel innen brukermedvirkning, levevaner og økt mestring. Frisklivsagentene er også et godt eksempel.
 • Bedre levekår for revmatikerer
 • Pårørendearbeid – samlinger, kurs og informasjonsarbeid
 • Informasjonsarbeid – som større opplysningskampanjer – f.eks innen diagnoser, inkludering, integrering og rettigheter.

Vil dere vite mer om helseprosjekter og hvilke retningslinjer som gjelder, se mer på www.extrastiftelsen.no og ta kontakt med Kristi Herje Haga hos NRF. Hun kan nås på khh@revmatiker.no og på 92 48 77 00.

Fristen for å melde interesse og idè til helseprosjekt er 15. juli.

Viktige stikkord når du skal søke midler via ExtraStiftelsen er blant annet.

 • Originalitet
 • Helseutfordringer
 • nærhet til bruker
 • Frivillighet
 • Brukermedvirkning

Lykke til!