Hopp til innhold
Forside / nyheter / NAFKAM og NRF skal samarbeide om bedre informasjon
Støtt oss

NAFKAM og NRF skal samarbeide om bedre informasjon


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 22.01.2024 / Oppdatert: 22.01.2024


NAFKAMs leder Miek Jong (t.h) overleverte tidligere i år rapporten fra spørreundersøkelsen som danner grunnlag for samarbeidsprosjektet, til Mona Larsen, tidligere nestleder i NRFs forbundsstyre (t.v).

I 2024 starter et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norsk Revmatikerforbund og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Prosjektet skal lede til bedre informasjon om alternativ behandling ved muskel-skjelett-leddplager og revmatiske lidelser. 

Tekst: Ingrid Leithe, NAFKAM

En spørreundersøkelse blant NRFs medlemmer viser at alternativ behandling ved denne typen plager er utbredt, men også at brukerne har et behov for supplement til den informasjonen som fins, i form av solide verktøy for beslutningsstøtte; veiledning i form av viktige spørsmåls- og svaroversikter, sjekklister og lignende til hjelp ved egne helsevalg.

Prosjektet handler først og fremst om å bidra til økt sikkerhet og kunnskapsbaserte valg hos denne gruppen, men tar også inn brukermedvirkning i utvikling og formidling av ny kunnskap.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har signert kontrakten og at NAFKAM og NRF har prioritert å samarbeide de tre neste årene. Vi på NAFKAM vil både forbedre våre informasjonstjenester til medlemmene av NRF og andre som lider av kroniske smerter, og håper også å kunne støtte dem bedre i beslutningsprosessen når det gjelder bruk av alternative behandlinger, sier Miek Jong, leder av NAFKAM.

– En trygghet for våre medlemmer

– NRF er glade for det nye samarbeidet med NAFKAM. Vi ser frem til å kunne levere god og kunnskapsbasert informasjon også på området alternativ behandling, som per dags dato dessverre er kaotisk og sammenblandet med både seriøse og useriøse aktører. Det vil være en trygghet for våre medlemmer, sier Bo Gleditsch, generalsekretær i NRF.

Prosjektet er 3-årig med oppstart 1. januar 2024. NAFKAM vil dedikere en prosjektstilling på seniorrådgivernivå til ledelse og gjennomføring av prosjektet. Prosjektlederen vil rapportere løpende til en prosjektgruppe, der både NRF, NAFKAM og sluttbrukere (pasienter og helsepersonell) er representert.

Les mer om avtalen og prosjektet på NAFKAMs nettsider.