Hopp til innhold
Forside / nyheter / Nordlandssykehuset: Godt kurs i artrosemestring
Støtt oss

Nordlandssykehuset: Godt kurs i artrosemestring


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 17.06.2021 / Oppdatert: 17.10.2023


Foto: Nordlandssykehuset

Artrose (tidligere kalt slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske leddsykdommen. Fra høsten 2020 har den store pasientgruppen i Nordland med artrose i hender/fingre fått tilbud om lærings- og mestringskurs ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset i Bodø har god erfaring med å arrangere lærings- og mestringskurs for folk med artrose i hofter og knær. Da syke-huset erfarte at stadig flere pasienter med artrose i hender og fingre kom til sykehuset for å få behandling, var veien kort til kurs også for dem.

Håndartrose er en vanlig, kronisk leddsykdom som gir hevelse, ømhet og stivhet i fingerleddene. – Heldigvis er det mye pasientene kan gjøre selv for å øke håndstyrken og bremse konsekvensene av sykdommen, forteller leder for Enhet for Kliniske servicefunksjoner, Bente Stjernholm, ved Nordlandssykehuset.

Høsten 2020 kom kursene i gang, etter at tre ergoterapeuter hadde vært på Diakonhjemmet sykehus i Oslo og hentet kunnskap og inspirasjon.

Hensikten med artrosekursene er å øke pasientenes kunnskap og forståelse for sykdommen, samt gi dem verktøy for å bedre symptomer og plager. Pasientene skal også lære å mestre hverdagen med artrose.

Kortversjonen av opplegget er som følger: Pasientene møter først opp til et dagskurs hvor revmatolog/ortoped, ergoterapeut og erfaren bruker bidrar. Etter dagskurset blir pasientene innkalt til en individuell time hos ergoterapeut. I denne timen kartlegges grepsstyrke, funksjon osv. Deretter skal pasientene gjennomføre noen utvalgte øvelser hjemme 2-3 ganger i uken i en tre måneders periode. Når de tre månedene er gått, blir de innkalt til ergoterapeuten for å måle resultatet av treningen. I denne timen blir også videre behov for oppfølging vurdert.

Nordlandssykehuset arrangerer dette dagskurset ca en gang pr måned. Høsten 2020 var det tre kull inne til kursing. Deltagerne må henvises av lege.

Et poeng med dette tilbudet, er at fastlegen kan henvise direkte til kurset. Vanligvis vil artrosepasienter bli henvist fra fastlege til ortopedisk eller revmatologisk vurdering. Ortopeden eller revmatologen vil deretter henvise til ergoterapeut for å teste ut etablert behandling, før det eventuelt blir vurdert kirurgiske inngrep. Ved at fastlegen kan henvise til direkte til kurs hos ergoterapeuter, vil man kunnen ta en «snarvei» som kan være til fordel for pasientene. En stor del av dem har god effekt av behandlingen, og oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte.

En som er svært fornøyd med kurset er Randi Aag. – Det er virkelig et faglig godt tilbud til revmatikerne og jeg har anbefalt det til veldig mange, reklamerer hun.

Aag leste opprinnelig om kurset på facebook-siden til Nordlandssykehuset og tok kontakt for å få være med. Med henvisning fra fastlegen i lomma var hun klar. – Jeg fikk interesse for kurset nettopp fordi det var oppfølging over tid. Jeg hadde ikke dratt på dette om det var et dagskurs. Og så var ergoterapeut med. Jeg fikk time hos ergoterapeut dagen etter dagskurset og fikk egen vurdering, tok tester og ble kartlagt, forteller hun.

Aag påpeker at i hennes geografiske området Meløy, er det ikke enkelt å komme til ergoterapeut, revmatolog osv. Derfor var det veldig praktisk at det holdt med henvisning fra fastlegen for å delta på kurset og at ergoterapeuten var helt sentral på selve kurset.

Med spesialsydd treningsprogram fra ergoterapeuten i hånden, bar det hjem til Meløy og trening tre ganger i uka. – Treningen gikk fint. Vi fikk et ark der vi krysset av for hver uke etter gjennomføring og skrev egne kommentarer om hvordan det gikk, sier hun.

Etter tre måneder var det ny sjekk på sykehuset. Den viste at stivheten i fingrene var mye mindre og bevegeligheten tilsvarende større. – Det var motiverende fordi man fikk betydelig fremgang og så nytten av treningen.  Flere av de jeg kjenner på kurset, hadde ikke trodd at de skulle få sånn fremgang, sier hun. Fortsatt tar hun fram treningsprogrammet ved behov.

– Skulle det vært noe mer jeg ønsker meg, ville det vært én oppfølging til, for eksempel etter seks måneder eller ett år, sier Aag.

Er du nå blitt nysgjerrig på om dette kurset kan være noe for deg, er målgruppen for kurset beskrevet slik på Nordlandssykehusets egen nettside: Kurset er beregnet for pasienter med klinisk mistanke om håndartrose – pasienter som har smerter, stivhet og/eller redusert grepsfunksjon, uten at det foreligger traume eller mistanke om annen sykdom/skade.

Og som sagt tidligere, du trenger ikke noe annet enn henvisning fra fastlegen.

Nordlandssykehuset har bidratt med både tekstdeler og bilder i denne saken.