Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF deler ut penger til forskning
Støtt oss

NRF deler ut penger til forskning


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 17.06.2021 / Oppdatert: 17.10.2023


Foto i denne saken: Pixabay og NRF

Aldri hørt om NRFs forskningsfond og Pahles legat, sier du? Det er NRFs egne forskningsstiftelser. Hvert år deles det gjennom disse ut midler til viktige forskningsprosjekter som kan gjøre livet bedre for alle med revmatisk diagnose eller muskel- og skjelettproblemer.

NRF er opptatt av forskning, fordi det er forskning som kan gjøre livet bedre for våre målgrupper. Forskning kan gi svaret på de virkelig store spørsmålene: Hva kommer revmatiske diagnoser av? Hvordan kan vi utrydde sykdommene? Er det mulig å gjøre dem som er syke friske igjen? Men også mer nærliggende spørsmål: Hva er den beste behandlingen? Hva kan man gjøre selv for å minske symptomene og ha best mulig livskvalitet?

NRF jobber tett med forskere ved ulike forskningsinstitusjoner for å fremme forskning som er mest mulig relevant for våre grupper. Vi har tidligere i R-Magasinet skrevet om hvordan Dam-stiftelsen i 2020 gav sju millioner til tre forskningsprosjekt initiert av NRF:

– Høyintensiv bassengtrening og revmatisme (OsloMet)
– Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt (Oslo Universitets-sykehus)
– Bedre hjertehelse for pasienter med inflammatoriske leddsykdommer (Diakonhjemmet sykehus)

Dette er prosjekter som går rett inn i kjerneområdene til NRF og som vil få betydning for våre medlemmer.

Men vi har altså også våre egne forskningsfond, som hvert år deler ut midler som kan føre oss nærmere svarene på spørsmålene nevnt innledningsvis. Til sammen deler NRFs forskningsfond og Pahles legat ut omtrent en million kroner hvert år. Utdelingene fullfinansierer ikke forskningsprosjekt, men midlene kommer veldig godt med til for eksempel avslutning av en doktorgrad, driftsmidler som ikke har blitt støttet av andre bevilgninger, oppstart av et prosjekt etc.

– Stiftelsen Dam gir begrensede midler til drift av prosjekter. Vi ser at mange søker NRFs fond for å dekke nettopp sentrale utgifter for å få gjennomført prosjekter, forteller Ida Løchting, som er NRFs forskningskoordinator.

I utlysningsteksten til både NRFs forskningsfond og Pahles legat står det spesifisert at man ønsker å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, brukerperspektivet, opplevd mestring og rehabilitering. Det er også understreket at prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres.

For Forskningsfondet er det i tillegg spesielt øremerket midler til forskning på barneleddgikt, lupus og sklerodermi.

Søknadsfristen er 15. september. Forskningskoordinator Løchting forteller at det er stor interesse for midlene. – Vi får vanligvis mange søknader. Det er en nøye gjennomgang og vurdering, før de prosjektene som fondsstyrene mener vil tjene våre medlemmer best, får penger, sier hun.

Blant de forskningsprosjektene som fikk tildeling i fjor er:

  1. Måling av medikamentkonsentrasjon og effekt av behandlingen hos barn ved barneleddgikt – ansvarlig Johanna Gehin

En prospektiv 48 ukers studie av barn som starter opp med medikamentell behandling (TNF-hemmere).

Midlene skal gå til å analysere serumkonsentrasjoner og antistoffer mot TNF-hemmere i blod.

  1. Ingenting om oss uten oss – ansvarlig Ida Løchting

Fokus på brukermedvirkning der brukerne kan være med på å formulere hva det skal forskes i årene framover via James Lind Alliance prosessens 5 steg. Søkt om midler til prosjektmedarbeider.

  1. Fluorescens optisk bildediagnostikk ved håndartrose – ansvarlig Ida Haugen

Prosjektet innebærer å prøve ut såkalt Fluorescens Optisk Bildediagnostikk på et større antall pasienter med håndartrose. I prosjektet sammenlikner de blant annet Fluorescens Optisk Bildediagnostikk med etablerte bildediagnostiske metoder som MR og ultralyd og gjør reliabilitetsanalyser av hvilket scoringssystem som er det mest optimale for å vurdere forekomst og graden av fluorescensoppladning.

  1. Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt – ansvarlig Ingvild Birgitte Refsnæs

Oppfølging av gravide med leddgikt. Vil undersøke i hvilken grad sykdommen er inflammatorisk aktiv i svangerskapet og inntil ett år etter fødsel, og om den inflammatoriske aktiviteten virker inn på risiko for spesifiserte uønskede svangerskapsutfall.

  1. Effekt av marine omega-3 fettsyrer og individuell kostveiledning (EROM-studien) – ansvarlig Marie Olsen

Ernæringsintervensjon ved revmatisk sykdom. Søkt om driftsmidler til analyser.