Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF har igjen tilgang til eiendommen i Spania
Støtt oss

NRF har igjen tilgang til eiendommen i Spania


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 15.05.2024 / Oppdatert: 15.05.2024


NRFs eiendomsselskap Reuma-Sol SL og deres advokater i Spania har, etter lang tids forhandlinger, kommet til enighet med leietaker/Alfas Oasis om en avtale som gjør at leieforholdet opphører. Avtalen er nå signert og NRF har tilgang til eiendommen igjen.

Avtalen
Avtalen innebærer i korte trekk at leieavtalen anses avsluttet, mot en erstatning til leietaker/Alfas Oasis.

Erstatningsbeløpet betales på bakgrunn av at det spanske rettsvesenet i kjennelse 6. mars 2024 anså leietakers/Alfas Oasis’ krav om at leiekontrakten måtte tolkes som en industrikontrakt/bedriftskontrakt og ikke bare leie av forretningslokaler, som rettmessig. På bakgrunn av denne rettskjennelsen skulle Reuma-Sol SL teknisk sett hatt ansvaret for eiendommens vedlikehold i leieperioden, og erstatningen er å forstå som kompensasjon for de utlegg leietaker/Alfas Oasis har hatt i så henseende.

Det understrekes at den opprinnelige leiekontrakten mellom Reuma-Sol SL og Alfas Oasis var fullt lovlig, sågar klok og logisk med tanke på de rådende forhold, og at ingen feil ble begått da den opprinnelige leieavtalen ble inngått. Det er kun domstolens kjennelse om statusendring av leiekontrakten, i leietakers/Alfas Oasis’ favør, som gjør at man har inngått dette forliket.

Både styret i Reuma-Sol SL og NRFs forbundsstyre ga, i vedtaks form, sin tilslutning til avtalen før den ble signert.

Avtalen innebærer også at den pågående rettssaken mellom partene avsluttes.

Eiendommen
Eiendommen er i bedre stand enn man kunne fryktet, men bærer selvsagt preg av å ha stått ubrukt og nesten tom i lang tid. Ingenting virker å være direkte ødelagt eller fjernet, men enkelte vedlikeholds-/oppussingsgrep vurderes. Det er nå innleide folk på eiendommen, 24 timer i døgnet, for å passe på verdiene samt hindre potensiell okkupasjon.

Med tilgang til eiendommen, arbeides det nå, i samarbeid med eiendomsmeglerne, videre med klargjøring for visninger samt andre nødvendige prosesser for å oppfylle landsmøtevedtaket om salg.