Hopp til innhold
Forside / / NRF holder ekstraordinært landsmøte 7. mars
Støtt oss

NRF holder ekstraordinært landsmøte 7. mars


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.03.2024 / Oppdatert: 14.03.2024


På kommende ekstraordinære landsmøte denne uken skal det velges en kontrollkomité for NRF. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan.

På det ordinære landsmøtet i oktober i fjor, var det ett punkt på agendaen som ikke lot seg gjøre, og det var valg av kontrollkomité (LM-sak 17/23). De kandidatene som var innstilt til kontrollkomiteen på landsmøtet i oktober 2023, valgte å trekke seg, og det kom ingen andre forslag til kandidater under landsmøtet.

Valgkomiteen fikk dermed oppgaven med å finne kandidater som presenteres på ekstraordinært landsmøte 7. mars 2024. Det ekstraordinære landsmøtet holdes digitalt og har kun denne ene saken til behandling (EO-LM sak 4/24).

Kontrollkomiteen velges for perioden fram til landsmøtet 2025.

I henhold til NRFs vedtekter skal kontrollkomiteen velges av landsmøtet.

Hva slags rolle har kontrollkomiteen?

Kontrollkomiteen er valgt av landsmøtet og består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Kontrollkomiteens virkeområde gjelder NRFs foreninger og grupper, fylkeslag, diagnosearbeid, forbundsstyret, BURG og alle helintegrerte grupper. Hele organisasjonen kan kreve saker lagt fram for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen er et uavhengig organ.

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen har adgang til og kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og regnskap for alle organisasjonsledd for å kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir iverksatt. Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet.

Du finner beskrivelse av kontrollkomiteens mandat i NRFs vedtekter (side 19).

Gjennomføring av ekstraordinært landsmøte

Det ekstraordinære landsmøtet holdes digitalt og ledes av forbundsleder Marleen Rones. I tillegg til forbundsstyret, består delegatene av valgte delegater fra fylkeslagenes siste godkjente årsmøter, til sammen 67 delegater.

Onsdag 6. mars ble det sendt ut lenke til alle medlemmer på e-post for de som ønsker å følge landsmøtet digitalt.

Sakspapirene til det ekstraordinære landsmøtet er gjort tilgjengelig for alle på revmatiker.no.

Protokollen fra det ekstraordinære landsmøtet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider i etterkant.