Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF initierer forskning på artrose
Støtt oss

NRF initierer forskning på artrose


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.04.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


To store forskningsprosjekt, initiert av NRF, har kommet gjennom nåløyet i Dam-stiftelsen og blir fullfinansiert gjennom deres Utviklingspott. Begge prosjektene dreier seg om artrose og skal gjennomføres av forskere på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering (NKRR).

– NRF har prioritert noen diagnoser for 2020/21 og artrose er en av dem. Det er derfor ekstra morsomt at det blir satt i gang store prosjekter på denne diagnosen, sier generalsekretær Bente Slaatten.

Gjennomføringen av det ene prosjektet skal ledes av forsker Anne Therese Tveter og dreier seg håndartrose – Happy hands: bedre hverdag med håndartrose.  Halvparten av alle kvinner og ¼ av alle menn får denne sykdommen i løpet av livet. For mange betyr det nedsatt håndkraft, smerter og stivhet, som igjen kan bety problemer med å utføre daglige aktiviteter og utfordringer med å være i jobb og delta i fritidsaktiviteter.

Det er enighet om at grunnbehandlingen pasientene bør få er informasjon, håndtrening, hjelpemidler og råd om arbeidsteknikker. Men forskning viser også at mange ikke får dette gjennom primærhelsetjenesten, men i stedet raskt blir henvist til spesialisthelsetjenesten for kirurgisk vurdering.

I Omsorgsplan 2020 vektlegger Regjeringen bruk av velferdsteknologi for å styrke pasientenes mestring av hverdagen og gi bedre utnyttelse av ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Happy Hands kobler manglende behandling i primærhelsetjenesten til bruk av ny teknologi.

I prosjektet skal det først utvikles en brukervennlig app og deretter skal man teste i hvilken grad pasientene nyttiggjør seg innholdet i appen gjennom evaluering av endring i smerte, stivhet, sykdomsaktivitet, aktivitetsutførelse, håndkraft og funksjon. Tanken er at appen vil gjøre tilgjengelig anbefalt behandling uavhengig av bosted og gi et bedre tjenestetilbud i primærhelsetjenesten til denne gruppen.

Brukermedvirkning er en sentral del av forskningsprosjektet. To brukermedvirkere har deltatt i utformingen av prosjektbeskrivelsen. På bakgrunn av deres ønsker, er det allerede lagt overordnede linjer for utforming og innhold i appen. Innholdet vil bli formidlet ikke bare gjennom tekst, men også illustrasjoner, filmer og lydspor.  Nå vil tankene om utforming og innhold bli utviklet videre, før man begynner den konkrete produksjonen av elementer til den første versjonen av appen, som i neste trinn skal testes av brukere.

Prosjektet skal være ferdig, inkludert formidling av resultatene, innen 31. juli 2022.

Det andre artrose-prosjektet er «ForBedre Artrosebehandling». Det skal redusere gapet mellom kunnskap og praksis slik at de som har hofte- eller kneartrose skal få den behandlingen forskning har vist er best.

Dette skal du få lese mer om i neste utgave av R-magasinet.