Hopp til innhold
Forside / / NRF med i en storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer
Støtt oss

NRF med i en storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer


Skrevet av: Håkon Aas / Publisert: 08.12.2021 / Oppdatert: 08.12.2021


Diakonhjemmet har, i samarbeid med NRF og tre andre partnere, fått tildelt hele 128 millioner kroner av Forskningsrådet for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe.

Senteret som nå etableres på Diakonhjemmet har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo og stiftelsen MAGIC Senteret er også med som partnere.

  • Som partner vil NRF bidra aktivt i ledelsen av REMEDY og forskningsaktivitetene som gjennomføres, samt formidling og gjennomføring både nasjonalt og internasjonalt. NRF vil være en aktiv samarbeidspartner for senteret og skal sikre at pasientperspektivet implementeres i senterets aktiviteter, inkludert å foreslå og diskutere forskningstemaer som er relevante for pasienter, sier Ida Løchting, ansvarlig for forskningsfaglig samarbeid i NRF.

Ida har bidratt i prosjektet og understreker at brukermedvirkning vil stå helt sentralt. NRF vil bistå forskere i å rekruttere brukermedvirkere til prosjekter, sammen med Pasientrådet på Diakonhjemmet. NRF vil også være en viktig samarbeidspartner når det gjelder å formidle resultater fra enkeltprosjekter, både i sosiale medier og i å arrangere seminarer, workshops og kongresser.

  • Dette er fantastiske nyheter for alle med muskel- og skjelettsykdommer, uttaler generalsekretær i NRF, Bo Gleditsch. Muskel- og skjelettsykdommer er svært utbredt i befolkningen, og en hyppig årsak til nedsatt livskvalitet, tap av funksjon og redusert arbeidskapasitet. I lang tid har det vært et misforhold mellom de belastninger og kostnader sykdommene har for individ og samfunn, og forskningsmidler tildelt fagfeltet. Dette er en etterlengtet satsning!

REMEDY-senteret vil også koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Intensjonen er at det skal være lik mulighet for å delta i kliniske studier uavhengig av hvor i landet pasienten bor. Tett samarbeid med pasientrepresentanter vil være avgjørende for senterets drift.

Det overordnede målet for REMEDY er å forbedre behandling for revmatiske- og muskel-skjelettsykdommer. Den fremragende forskningen ved senteret kommer til å gi masse ny kunnskap og skape store framskritt for alle med muskel- og skjelettsykdommer.

Forskningssenter for kli​​nisk behandling

Forskningsrådet ønsker med ordningen Forskningssenter for klinisk behandling å støtte fremragende forskning som fører til bedre behandlingen for norske pasienter. Tildelingen er ment å gi internasjonalt ledende miljøer særlig gode rammebetingelser.

  • Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter, uttaler senterets leder, professor Espen A. Haavardsholm. Han trekker frem at det internasjonale fagpanelet også vurderte miljøet til å være verdensledende innen sitt fagfelt.

Les Forskningsrådets pressemelding om nye forskningssenteret for klinisk behandling her​​