Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF på Arendalsuka 2019
Støtt oss

NRF på Arendalsuka 2019


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 05.08.2019 / Oppdatert: 05.08.2019


- Vi gleder oss til å arrangere møter og stå stands på årets Arendalsuke 12. – 16. august. Vi skal sette muskel- og skjeletthelse på dagsorden. Alle er velkommen til å møte oss på vår stand, sier generalsekretær Bente Slaatten i NRF.

Arendalsuka er en viktig arena og som årlig samler nasjonale aktører innenfor politikk, media, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.  Dette en gylden mulighet til å påvirke politikere og andre relevante beslutningstakere, og sette NRFs kampsaker på agendaen.

– I år skal vi delta på flere arrangementer og møter, og sørge for at NRFs budskap blir hørt. Vi benytter Arendalsuka til politisk påvirkning, nettverksbygging og verving av nye medlemmer. I år blir møtet om REMUS-rapporten trolig det viktigste vi gjør. Den nye rapporten viser samfunnskostnadene for muskel- og skjeletthelse og vi lanserer flere tiltak for å kutte dem. Dette møte og de tre andre møtene vår er verdt å få med seg, sier Bente Slaatten, generalsekretær i NRF.

Kampanjen #usynligsyk avsluttes med eget debattmøte om usynlig sykdom og arbeidsliv og selveste forbundsleder Kjerstin Fjeldstad deltar med sin inngående kunnskap om å være revmatiker og sin gode NAV-kompetanse. – Jovisst skal vi alle kunne bidra, med litt hjelp kan komme oss i arbeidet. Det er bra for den enkelte og for samfunnet, sier Kjerstin Fjeldstad.

NRF på plass i Tollbodgata

Fylkessekretær i NRF Agder, Merete Gulbrandsen, er ansvarlig for NRF sin stand på Arendalsuka. Sammen med frivillige medlemmer bidrar fylkeslaget sterkt til NRFs tilstedeværelse denne uken. – Vi ønsker alle velkommen til å slå av en prat med oss. Vi gir mer enn gjerne tips, råd og informasjon om hvordan man kan leve best mulig med kronisk sykdom. Det er alltid god stemning på NRFs stand. Kom innom oss for en hyggelig prat! oppfordrer Merete.

Årets NRF-temaer

Interessepolitisk fagansvarlig, Christian P. Fjellstad, er prosjektleder for NRF på Arendalsuka. – I år vil vi snakke om usynlig sykdom og arbeidsliv, pakkeforløp for kommunenes helsetjenester, vi lanserer ny rapport om muskelskjeletthelse og samfunnsøkonomisk regnskap og sammen med 14 andre helseorganisasjoner arrangerer vi debatt som sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Jeg har vært på Arendalsuka siden oppstarten i 2012 – det har alltid vært veldig gøy, og ikke minst matnyttig for jobben, sier Christian P. Fjellstad.

NRFs arrangementer

 • Tirsdag 13. august kl 1400
  – Usynlig syk på jobb

Å være syk er en del av livet. De fleste blir friske, men mange lever med kronisk sykdom som herjer på innsiden, og som ikke synes på utsiden. Disse skal fungere i arbeid, hverdagen og i familielivet. Det å stå i arbeid har store helsegevinster for den enkelte, og ikke minst er det viktig for å sikre velferdsstatens bærekraft å sørge for at flest mulig kan stå lengst mulig i arbeid.

Meld deg på arrangementet på FACEBOOK >>

 

 • Onsdag 14. august kl 1530
  – Ja til pakkeforløp hele veien hjem – er kommunene klare?

Regjeringen vil innføre nye pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse, og muskel- og skjelettplager. Et pakkeforløp skal gi pasientene trygghet og et forutsigbart pasientforløp med riktig behandling til riktig tid.

Hittil er det lansert nær 40 pakkeforløp, de fleste for ulike typer kreft, men også flere på områder som psykisk helse, rus og hjerneslag. Mens etablerte pakkeforløp hovedsakelig gjennomføres i sykehusene (spesialisthelsetjenesten) vil de nye pakkeforløpene i større grad involvere fastlegene og kommunene (primærhelsetjenesten). Er kommunene klare for oppgaven?

Meld deg på arrangementet på FACEBOOK >>

 

 • Torsdag 15. august kl 1100
  – Vondt i ryggen koster flesk

Muskel- og skjelettsykdommer rammer flest og koster mest. En av fem innbyggere, har ulike former for muskel- og skjelettsykdom, og dette er den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge. Vi lanserer REMUS – en ny samfunnsøkonomisk rapport som kartlegger kostnadene for muskel- og skjeletthelse og vurderer tiltak for å kutte disse.

Meld deg på arrangementet på FACEBOOK >>

 

 • Torsdag 15. august kl 1430
  – Somatisk sykdom og psykisk helse – hvem kan støtte og hvordan?

Psykisk og fysisk helse henger uløselig sammen. Denne sammenhengen er ikke godt nok ivaretatt i helsetjenestene. Det kan få alvorlige konsekvenser både for pasienter og pårørende. hvem kan støtte og hvordan?

Meld deg på arrangementet på FACEBOOK >>