Hopp til innhold
Forside / nyheter / Ny bok: Tren dine mentale muskler
Støtt oss

Ny bok: Tren dine mentale muskler


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 23.07.2016 / Oppdatert: 25.07.2016


«Lev godt med sykdom» er en ny selvhjelpsbok som gir mentale verktøy ved sykdom. Boken er spesielt rettet mot de som lever med kronisk sykdom, pårørende og helsepersonell, og er en fagbok for folk flest.

image1

– Når vi blir syke trenger vi sterke mentale muskler. Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da er vi bedre rustet til å tåle plagene og problemene som følger med sykdom, sier psykolog Elin Fjerstad.

Mental trening
Fjerstad har sammen med psykologkollega Torkil Berge skrevet boken «Lev godt med sykdom». Boken inneholder psykologiske hjelpemidler man trenger som kronisk syk.  – Ved å ha en konstruktiv indre dialog med deg selv kan du trene deg på å bli en god støttespiller for deg selv. Akkurat som toppidrettsutøvere bruker mental trening for å prestere på topp, kan kronisk syke trene opp mental styrke og utholdenhet. Man trenger både fysisk og psykisk styrke for å leve med sykdom og samtidig ha et godt liv, sier psykolog Torkil Berge.

Påvirke egen helse
Forfatterne jobber på «Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken» ved Diakonhjemmet sykehus. Her har de samtaler med pasienter med ulike sykdommer, blant annet revmatiske sykdommer. De  jobber utfra den rådende biopsykososiale forståelsen av helse. – Denne modellen tar utgangspunkt i at selv om sykdom sitter i kroppen, blir vi også påvirket av hva vi tenker, føler og gjør, og ikke minst av menneskene rundt oss. Vi har begrenset påvirkningsmuligheter når det gjelder kroppen, men i forhold til tanker, følelser og handlinger har vi langt større valgfrihet, sier de. Det handler ikke om å tenke positivt, men om å se at det  finnes forskjellige måter å tenke på, og noen tankemønstre gjør sykdom lettere å bære, og motsatt. Sykdom kan være en stor belastning, for eksempel er det en stor påkjenning å leve med smerter og utmattelse. Da er det viktig å unngå tanke- og handlingsmønstre som forsterker plagene og gjør sykdommen enda tyngre å bære.

NRF har tilbud
-Dette stemmer bra overens med det Norsk Revmatikerforbund (NRF) også jobber med. Vi har kurs og arrangementer for at våre medlemmer selv skal kunne sette seg i førersetet og trene opp både kropp og sinn. Vi satser også nasjonalt med forskning og informasjon. Vi ønsker å gjøre våre medlemmer til en god helseminister i eget liv, og helseministeren til en god helseminister for våre grupper, sier generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Tone Granaas.

Revmatisk sykdom og mental trening
– Hva er deres erfaringer med mennesker med revmatisk sykdom og mental trening?
– Sykdom og utmattelse er vanlige plager ved revmatiske sykdommer. Med det finnes over 200 ulike diagnoser som gir forskjellige symptomer. Forskjellige symptomer vil gi ulike psykiske belastinger. For eksempel er psoriasis artritt en sykdom som kan gi synlige plager med huden. Det at den er synlig gjør at man kan føle skam over kroppen og få et negativt kroppsbilde. Negative tanker og følelser om egen kropp er en stor psykologisk belastning. Når sykdommen ikke er synlig kan det gi andre belastninger, for eksempel en opplevelse av at ingen forstår hvor vondt du har fordi ”du ser jo så godt ut”. Psykologiske verktøy for selvhjelp kan hjelpe en til å forholde seg til negative følelser og tankegods på en konstruktiv og støttende måte slik at man får en strategi mot selvkritikk, bekymring eller katastrofetenkning.

Tidlig diagnoser og behandling
– NRF har i mange år vært pådriver  for  at pasientene skal få stilt diagnose så tidlig som mulig. Det er viktig å få tilbud tidlig om både medikamentell behandling og ikke-medikamentell behandling, som bl.a.  terapeutisk behandling/trening, smertemestring og psykologisk hjelp. Dette er ofte avgjørende for hvordan pasientene takler sykdommen i etterkant. I dag går mange med plager i alt for lang tid og med mye smerter, før behandlingen starter. Det fører til ytterligere problemer, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Det er viktig å lære seg mestringsstrategier så tidlig som mulig. Vi jobber interessepolitisk for å få et bedre helsetilbud på et tidlig tidspunkt for de som får en revmatisk sykdom, sier generalsekretær Tone Granaas. Hun får støtte fra ekspertene.
– Tidlig intervensjon er viktig ikke bare for leddene, men for hele mennesket. Derfor ønsker vi  at psykologiske tiltak skal være en integrert del av behandlingen for de pasientene som trenger det,  og ikke ”siste utvei,” slik det gjerne er i dag., forklarer Fjerstad. 

NRF-tilbud
– I NRF har vi barne- og ungdomsgruppen BURG som også mange foreldre er medlem i. Å få en diagnose i ung alder er spesielt krevende og det er en stor mental belastning. BURG arrangerer treff med barn/unge og deres familie, hvor vi har fokus på dette med mestring og relasjoner. I NRF jobber vi også med å informere om hvordan man skal kommunisere med helsepersonell. Men vi oppfordrer alltid våre medlemmer å ta ansvar for egen helse til å huske at de selv må være helseminister i eget liv, avslutter NRF-sjef Tone Granaas. Hun oppfordrer alle medlemmene til å delta på NRFs kurs og lære seg mestringsstrategier og mentale verktøy for å takle sykdom, og gleder seg til å lese den nye boken i sommer.

Du kan kjøpe boken «Lev godt med sykdom» hos de fleste bokhandlere i Norge eller bestille den på nettet, www.gyldendal.no.