Hopp til innhold
Forside / / Ny handlingsplan på vei
Støtt oss

Ny handlingsplan på vei


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 14.12.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


Forberedelsene til NRFs landsmøte i 2019 og arbeidet med ny handlingsplan er i gang.

Høsten 2018 satte forbundsstyret ned et utvalg bestående at tillitsvalgte fra ulike deler av organisasjonen. Utvalgets mandat er å gjennomgå den nåværende handlingsplanen og foreslå en revidering for forbundsstyret i løpet av våren 2019.

Handlingsplanen som ble vedtatt på landsmøte i 2017 finner du her: Handlingsplanen 2018-2020.

I det nye utvalget sitter:

  • Anne Marie Smeplass – forbundsstyrerepresentant
  • Olav Malmo – fylkesleder
  • Stine Dahl – avdelingsleder
  • Hild Fronth – diagnosegruppe

Med seg for å koordinere arbeidet fra sekretariatet er interessepolitisk fagansvarlig Christian P. Fjellstad.

Ønsker tilbakemeldinger

Den 9. november sendte utvalgte ut den nåværende handlingsplanen på høring til tillitsvalgte i fylke, lokallag og i diagnosegruppene. Hensikten er i første omgang å ha en litt åpen runde fra de forskjellige styrene om og hvordan planen fungerer ute i organisasjonen. Utvalget ser frem til å ta imot ros og ris, samt forslag til forbedringer og utvikling, det være seg på form eller i innhold.

Ny frist for innspill

Første frist for innspill på den nåværende planen ble satt til 14. desember. Dette var litt for tidlig for en del tillitsvalgte, og ny frist for innspill er satt til 17. januar 2019.

Utvalget ser frem til flere innspill og ber alle tillitsvalgte i fylke, lag og diagnosegruppe å sende disse til Christan P. Fjellstad på epost: cpf@revmatiker.no.