Hopp til innhold
Forside / nyheter / Ny satsing på Reuma-Sol
Støtt oss

Ny satsing på Reuma-Sol


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 22.10.2020 / Oppdatert: 21.06.2023


Ekstraordinært landsmøte i Norsk Revmatikerforbund vedtok lørdag 10. oktober at Revmatikerforbundet skal satse på nytt i Spania. Reuma-Sol, vårt eget hotell og behandlingssenter på Solkysten, skal opp og stå igjen. Landsmøtet valgte også nytt styre med Tor Eivind Johansen i spissen som ny forbundsleder.

Hotellet og behandlingssenteret rett utenfor Altea er konkurs. Revmatikerforbundet eier imidlertid fortsatt eiendommen, gjennom et eiendomsselskap som er insolvent (ikke har inntekter og dermed heller ikke kan betale regningene sine).

Styret i eiendomsselskapet jobbet gjennom sommeren og fram mot landsmøtet med ulike løsninger. På landsmøtet ble det lagt fram forslag om at eiendomsstyret skulle jobbe videre med å finne en løsning (utleie, få en investor med på laget osv) innen de fristene som foreligger. Dersom eiendomsstyret ikke fikk på plass en løsning innen fristen, skulle eiendommen helt eller delvis kunne selges.

Dette sa altså landsmøtet nei til. Nyvalgt forbundsleder la fram skisse til hvordan driften skal tas opp igjen på Reuma-Sol. Landsmøtet vedtok med utgangspunkt i skissen ny satsing i Spania.

Dermed skal det settes inn et nytt eiendomsstyre, det forrige trakk seg rett etter landsmøte, som sammen med resten av forbundet skal jobbe for å åpne dørene på Reuma-Sol igjen.

Som en del av dette, må det avklares hvordan det nye konseptet og videre drift av Reuma-Sol skal finansieres.

Nytt forbundsstyre

Samtidig som det ble vedtatt ny satsing i Spania, ble det også valgt nytt forbundsstyre.

Det nye styret består av:
Forbundsleder Tor Eivind Johansen

Første nestleder Anne Marie Smeplass

Andre nestleder Mona Larsen

Styremedlem Jan Halvard Relbe-Moe

Styremedlem Asbjørn Åmot

I tillegg er Anna Bollestad Jøsok og Christian Pollock Fjeldstad henholdsvis Burg sin representant og de ansattes representant i forbundsstyret.

Varamedlemmer
Første vara Anita Bergman

Andre vara Berit Glesaaen Nyberg

Tredje vara Annette Vollan

Både Tor Eivind Johansen og Anne Marie Smeplass har vært helt sentrale i NRFs drift av Reuma-Sol fram til nå. Begge sitter dermed med mye kunnskap om stedet og driften.

Vi ønsker det nye forbundsstyret lykke til med jobben.

Bilde av et samlet forbundsstyre kommer i neste nummer.