Hopp til innhold
Forside / nyheter / Ny Stortingsmelding: prioriteringer
Støtt oss

Ny Stortingsmelding: prioriteringer


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 03.06.2016 / Oppdatert: 07.06.2016


Stortingsmelding 34 som tar for seg prioriteringer i pasientens helsetjeneste ble lagt frem av helseminister Bent Høie på høyskolen i Oslo og Akershus.

NRFs interessepolitiske rådgiver Aina Stenersen møtte helseministeren i dag for å presentere NRF sine kommentarer til sammendraget av stortingsmeldingen.

Norsk Revmatikerforbund takker regjeringen så mye for muligheten til å kommentere sammendraget av meldingen. Og her er noen av tilbakemeldingene våre:

  • NRF setter stor pris på at regjeringen så tydelig vektlegger viktigheten av brukermedvirkning både på klinisk nivå og gruppenivå. Brukermedvirkning er en suksessfaktor for et godt resultat.
  • Vi ser positivt på at det skal bli mindre krav til dokumentasjon for små grupper hvor det er vanskelig med kontrollerte studier. Dette fordi vi erfarer at mange små diagnosegrupper innen revmatiske sykdommer mangler tilbud på bakgrunn av lite forskning. Disse gruppene står uten gode helsetilbud som de trenger per i dag.
  • NRF støtter forslaget om at sjeldenhet, alder og livets sluttfase sees i en helhetlig sammenheng. Vi mener også som regjeringen at dette ikke bør stå som egne kriterier.
  • NRF er langt på vei enig i hovedargumentasjonen til regjeringen når det gjelder egenandeler.
  • Vi er glad for at forslaget bygger på kriteriene fra Lønning II-utvalget, og er videreutviklet med det beste fra Norheimutvalget og Magnussengruppen.

– Vi venter spent på å lese hele planen, sier generalsekretær i NRF Tone Granaas. Og avslutningsvis ønsker vi å peke på betydningen av den kommende opptrappingsplanen for rehabilitering. En slik opptrappingsplan vil bli et viktig tiltak som regjeringen bidrar med for å foreta overordnede prioriteringer for kronikere på gruppenivå, sier hun.

Talerør til myndighetene

– NRF er talerøret inn til myndighetene for pasienter med revmatisme, muskel- og skjelettsykdommer. Vi jobber hver dag politisk for å bedre hverdagen for våre medlemmer. Et eksempel på dette er vår deltagelse i arbeidet med å kommentere sammendraget i stortingsmeldingen, arbeidet er givende og spennende, avslutter Aina Stenersen.