Hopp til innhold
Forside / nyheter / Nye politiske vedtak fra Landsmøtet 2017
Støtt oss

Nye politiske vedtak fra Landsmøtet 2017


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 07.08.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


NRF har vedtatt en politisk resolusjon som skal brukes som innspill til ny regjeringsplattform, uansett partisammensetning. Resolusjonen kan benyttes av alle NRFs lokallag når de skal jobbe med interessepolitikk lokalt og også ut mot presse.

Bakgrunnen for NRFs nye politiske resolusjon er at mennesker med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager utgjør den største pasientgruppen i Norge. Denne gruppen kronikere koster samfunnet cirka 73 milliarder kroner per år. Av dette er nesten halvparten kostnader ved sykefravær (inklusive sykepenger). Å få flere av disse pasientene tilbake på arbeidsmarkedet, og sikre dem mulighet til å stå i arbeid, gir soleklare personlige og samfunnsøkonomisk gevinster.

Å leve et aktivt liv og ha en jobb å gå til, er et klart ønske fra mennesker med muskel- og skjelettskader/sykdommer. Det er svært økonomisk hensiktsmessig for samfunnet at denne gruppen får mulighet til å stå i arbeid. Å få til dette forutsettes fleksible ordninger og individuell tilpasning både innen arbeidsliv og rehabilitering, samt mulighet for tidlig diagnostisering og tidlig behandlingsstart av pasienten. Vi forventer at regjeringen og Stortinget tar dette ansvaret.

Norsk Revmatikerforbund krever at den nye regjeringen aktivt arbeider for:

  • At flere kronisk syke får større muligheter til å delta i arbeidslivet.
  • Økt bruk av tidlig rehabiliteringsinnsats i så vel arbeids- som studiesituasjoner, med fleksible tilbud spesielt til barn og unge.
  • Økt fokus på behandling og oppfølging av pasienter som går fra barneavdeling til voksenavdeling.
  • Helhetlige rehabiliteringsforløp med utgangspunkt i pasientens sykdomsforløp og livssituasjon, med tydelige ansvarsavklaringer mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
  • Gi kommunene midler til å følge opp ansvaret for rehabilitering.
  • Mennesker med muskel- og skjelettplager får krav på tidlig diagnostisering.
  • Øremerkede tilskudd til kommunene til investering, drift og vedlikehold av universelt utformede varmtvannsbassenger.
  • Økte rammer til Statens behandlingsreiser for reiser til land med varmt klima, samt økt forskning på effekten av behandling i varmt klima ved relevante kroniske diagnoser.
  • NRFs krav skal tas hensyn til i utarbeidelse av neste Statsbudsjettet for å sikre varige investerings- og driftsmidler.

Punktene ovenfor må inngå i den nye Strategi- og Handlingsplanen for funksjonshemmede og kronisk syke som Barne- og likestillingsdepartementet planlegger sammen med seks andre departementer.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av NRFs Landsmøtet 5. august 2017.

Redaksjonskomiteen som utarbeidet resolusjonen besto av Hans Bakke (tillitsvalgt NRF/BURG Oppland), Eva-Lill Kamhaug (tillitsvalgt NRF Oslo og omegn) og Ingunn Larsen (kommunikasjonssjef NRF).

 

Kilder til bakgrunn for resolusjon:

– MUSSP kostnad: MST-rapport 1/2013. Et muskel- og skjelett regnskap, Lærum, Even m fl. Tall fra 2009.

– Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser, Barne- og likestillingsdepartementet, 14. juni 2017.

– Faktatall fra FFO: 636 000 personer i alderen 16-66 år har en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mellom 15-18 prosent av befolkningen.