Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Vestfold / Årsmøte 17 februar kl 18:30
Støtt oss

Årsmøte 17 februar kl 18:30


Skrevet av: Larvik revmatikerforening / Publisert: 25.01.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


Til medlemmene i Larvik Revmatikerforening

Innkalling til ÅRSMØTE i Larvik Revmatikerforening

Vi får besøk av generalsekretæren i NRF, Bo Gleditsch, og av representanter fra fylkeslaget.

Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Larvik Revmatikerforening.

NB! PÅMELDING TIL LTF. 97080072 INNEN ONSDAG 16.FEBRUAR.

Dato:         Torsdag 17.februar 2022
Sted (ENDRET):  Larvik Vineyard, Frankendalsveien 97, 2.etasje (over Extra). Heis.
Tid:            Kl. 18:30   

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
 14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget.
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte (2023), etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Merk:

 • Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes lokallaget på epost vf@revmatiker.org senest 2 uker før årsmøtet, det vil si frist 3. februar 2022.
 • Sakspapirer og saksliste gjøres klart for medlemmene 1 uke før årsmøtet.
 • Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest februar 2022. Valgkomiteen består av: Styret for LRF (ingen valgkomite ble valgt på årsmøtet i 2021 på grunn av manglende kandidater).

Hjertelig velkommen!

 

Med hilsen på vegne av styret

Aud-Mari Langegard

Leder LRF

 

 

Styret består ellers av:

Kasserer: Reidun Rasmussen

Sekretær: Maria Hye Pedersen

Varaperson: Kirsti Tufte

Varaperson: Vigdis Herum