Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Østfold / ÅRSMØTE 2020 ER AVHOLDT
Støtt oss

ÅRSMØTE 2020 ER AVHOLDT


Skrevet av: Moss og omegn Revmatikerforening / Publisert: 19.04.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


På grunn av korona måtte årsmøte gjennomføres på zoom.

Mandag 19.april ble et digitalt årsmøte avholdt.

Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene, tre forslag fra styret. Årsmøtet godkjente alle tre forslag.

Forslag 1: Moss og omegn Revmatikerforening bevilger kroner 10.000,- til NRFs
Forskningsfond. Norsk Revmatikerforbund er med på å stimulere og initiere til forskning som er
til nytte for revmatikerne.
Fondet har som formål å yte økonomisk bistand til helsepersonell som vil
forske på revmatiske sykdommer. Vårt lokale lag bør være med på å øke
grunnkapitalen slik at mer midler kan deles ut til gode forskningsprosjekter.
Det er satt av midler i budsjettet til dette formålet.

Forslag 2:Moss og omegn Revmatikerforening bevilger kroner 10.000,- til Sykehuset
Østfold Forskningsstiftelse – merket Revmatologisk fagfelt
Sykehuset Østfold forskningsstiftelse mål er å stimulere til mer forskning ved
sykehuset. Revmatologisk avdeling er aktive innenfor forskningsfeltet enten i
egen regi eller i samarbeid med andre foretak. Ved øremerking av midlene så
er vi sikret at personell på revmatologisk avdeling stimuleres til forskning som
kommer oss til gode.
Det er satt av midler i budsjettet til formålet.

Forslag 3: Moss og omegn Revmatikerforening bevilger kroner 10.000,- til NRFs
Solidaritetsfond
Reuma-Sol er Norsk Revmatikerforbunds eget senter og det er viktig å
stimulere til bruk av senteret. Solidaritetsfondet er med på å sikre at
medlemmer, etter grundig vurdering bla i forhold til økonomi, kan reise til
Reuma-Sol. Det er satt av midler i budsjettet til formålet.

NYTT STYRE I 2021 ER:

Leder: Mona Larsen. 1år-ny

Nestleder:(ingen)

Kasserer: Kirsten Helgesen 2 år-gjenvalgt

Styremedlem: Berit Kristiansen2 år-ny

Styremedlem: Marit Karlstad 2 år-ny

Varamedlem: Laila Hagen 1 år-ny

Revisor: Karin Dahler gjenvalgt 1 år.

Revisor: Helen Smith gjenvalgt 1 år.

Valgkomité: Oddlaug Riis og Audhild Sørling.