Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Årsmøte 2023 Onsdag 15 februar
Støtt oss

Årsmøte 2023 Onsdag 15 februar


Skrevet av: oppegard.ak@revmatiker.org / Publisert: 11.01.2023 / Oppdatert: 11.01.2023


I henhold til vedtekter for NRF § 12 innkalles med dette til årsmøte i
Oppegård Revmatikerforening onsdag 15. februar 2023.
Faste årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og tellekorps.
3. Styrets årsmelding for 2022
4. Regnskap for Oppegård Revmatikerforening for 2022
5. Årsrapport for Marions minnefond for 2022.
6. Regnskap for Marions minnefond for 2022.
7. Innkomne saker
8. Budsjett for 2023
9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
innen 1.februar. Forslag sendes leder: bettbakk@online.no

Velkommen!
Styret v/ leder Elisabeth Bakken