Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Møre og Romsdal / Årsmøte 27. februar kl 18:00
Støtt oss

Årsmøte 27. februar kl 18:00


Skrevet av: Molde / Publisert: 24.01.2024 / Oppdatert: 24.01.2024


Årsmøte 27. februar kl 18:00

Det innkalles til årsmøte i Molde og omegn revmatikerforening tirsdag 27. februar kl 18:00 Molde Sanitetsforenings lokaler i Bj. Bjørnsons v 12.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet sendes til sekretær Heidi Reistad på e-post Heidi.reistad1959@gmail.com innen 5. februar.

Påmelding innen 20. februar til samme e-post adresse.

 

Årsmøtet i foreningen/laget skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og en eller to varamedlemmer i henhold til § 15 II. For BURG-gruppene inkluderer dette antallet representanten som oppnevnes av fylkesstyret i henhold til § 11 II.
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor, etter forslag fra styret.
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført
 14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4 IV som oversendes fylkesstyret senest 1 uke før fylkesårsmøtet. BURG-gruppen velger delegater til sin landskonferanse.
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv. I lokalforeninger med tre og fem styremedlemmer velges valgkomite bestående av to medlemmer og ett varamedlem.