Hopp til innhold
Støtt oss

ÅRSMØTE


Skrevet av: tonsbergogomegn.vf@revmatiker.org / Publisert: 20.01.2021 / Oppdatert: 20.01.2021


Tønsberg og  Færder revmatikerforening innkaller til årsmøte

25. Februar 2021 kl. 18:30 Digitalt møte på Teams.

Påmelding skjer til E-post tonsbergogomegn.vf@revmatiker.org

innen 18. Februar 2021.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 11. Februar 2021.

Du vil motta årsmøtepapirer og en link i forkant av møtet.

Styret