Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Årsmøte i Kristiansand Revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte i Kristiansand Revmatikerforening


Skrevet av: Kristiansand revmatikerforening / Publisert: 20.01.2024 / Oppdatert: 20.01.2024


Årsmøte i Kristiansand Revmatikerforening

 

Innkalling til årsmøte i Kristiansand Revmatikerforening 21 februar på Kongens senter kl 18.00

Etter §13 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Kristiansand Revmatikerforening

AGENDA:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

2. Valg av dirigent etter forslag fra styret

3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret

4. Valg av tellekorps

5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne

6. Styrets årsberetning

7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet

8. Innkomne forslag

9. Handlingsplan for lagets virksomhet

10. Budsjettforslag

11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og en eller to varamedlemmer i henhold til § 15 II.

12. Valg av to revisorer eller fagrevisor, etter forslag fra styret.

13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført

14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4 IV som oversendes fylkesstyret senest 1 uke før fylkesårsmøtet.

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv. I lokalforeninger med tre og fem styremedlemmer velges valgkomite bestående av to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag til saker som skal behandles av årsmøte sendes til: leder@nrfkristiansand.no innen 7 februar 2024.

Påmelding sendes til: leder@nrfkristiansand.no innen 10 februar.

Årsmøtepapirene er tilgjengelige 1 uke før møtet og sendes kun digitalt til de påmeldte. Andre medlemmer som ønsker papirene tilsendt, kan be om å få de digitalt ved å sende en mail til leder@nrfkristiansand.no

Det vil bli servert rundstykker til medlemmene. Velkommen!

Styret i Kristiansand Revmatikerforening