Hopp til innhold
Forside / / Årsmøte Larvik Revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte Larvik Revmatikerforening


Skrevet av: Sølvi Engell Iversen / Publisert: 18.03.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Resyme fra årsmøte 18. februar

Det var et greit årsmøte som ble avviklet torsdag 18. februar på Bøkeskogen eldresenter. Det var 39 stemmeberettigede til stede samt NRF Vestfold fylkesleder Tor Kjell Valvik.

Marit Thorvaldsen ble valgt som dirigent, og hun gjorde jobben på en tilfredsstillende måte. Tillitsvalgte som gikk ut av sine verv, ble overrakt blomster av avtroppende leder Anne-Lise Svae Kjennvold. Anne-Lise Mikalsen fikk overrakt blomster og 15 års æresbevisning i bronse for sin innsats for foreningen og revmatikersaken av Fylkesleder Tor Kjell Valvik og Anne-Lise Svae Kjennvold. Det ble servert nydelig lapskaus, og under kaffen ble Anne-Lise Svae Kjennvold overrakt blomster og takk for flott innsats for lokallaget gjennom flere år. Hun har hatt de fleste tillitsverv, men går nå av etter flere år som leder. Det nye styret er: Leder Sølvi Engell Iversen, nestleder Marit Thorvaldsen, kasserer Ragnar Iversen og varamedlemmer Cathrine Holthe og Åse Carlsen Sørquist.