Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Årsmøte NRF Agder fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte NRF Agder fylkeslag


Skrevet av: Agder / Publisert: 24.01.2017 / Oppdatert: 02.09.2019


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 25. MARS 2017

 

Det kalles herved inn til årsmøte i NRF Agder fylkeslag. Valgte delegater fra lokallag kan møte tale,- forslags og stemmerett.

 

Vi serverer lunch fra kl. 13.00 og starter møtet kl. 14.00.

Tid: 25 mars 2017 kl. 13.00

Sted: Scandic Bystranda, Kristiansand

Påmeldingsfrist: 8. mars. Sendes til studieleder.ag@revmatiker.org

 

Fylkeslaget ber om at det meldes i fra om allergier og andre tilretteleggingsbehov. Vi oppfordrer til å unngå parfyme.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av telekorps
 4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valg av årsmøte
 7. Innkommende forslag
 8. Handlingsplan
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer, samt 1. og 2. varamedlem
 12. Valg av to revisorer eller en fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til landsmøte
 14. Valg av valgkomite bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Oversikt over delegater til årsmøte i henhold til vedtektene § 8 Fylkeslagets årsmøte.

Fylkesårsmøtet består av følgende delegater:

Fylkesstyret

 

Representasjon for foreninger/lag og BURG:

Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.

101- 400 betalende medlemmer: 3 delegater.

401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater

1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater.

 

En delegat fra hver av fylkesdiagnosegruppene.

 

Fylkeskontakter for diagnosearbeidet innkalles som observatører med tale- og

forslagsrett.

Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av årsberetning og

regnskap.

Fylkessekretæren har talerett.

 

Frist for innsending av innkommende forslag er 10. februar 2017. Sendes til leder.ag@revmatiker.org

 

 

Med vennlig hilsen

NRF Agder Fylkeslag

Mai-Britt Mykjåland, Fylkesleder