Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Årsmøte onsdag 11. mars 2020 kl. 18.00 på Hotell Koselig
Støtt oss

Årsmøte onsdag 11. mars 2020 kl. 18.00 på Hotell Koselig


Skrevet av: hemne.st@revmatiker.org / Publisert: 11.02.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Hemne Revmatikerforening innkaller til årsmøte onsdag 11. mars 2020 kl. 18.00 på Hotell Koselig. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styre i hende 14 dager før årsmøte. Umiddelbart etter årsmøte inviteres det til "Turtreff" med Tore Kvam fra Orklareiser. Det serveres kveldsmatbuffet og det blir åresalg. Saksdokumenter er tilgjengelig på Hemne Frivilligsentral senest 1 uke før årsmøte.

Hemne Revmatikerforening

Til medlemmene
Innkalling til årsmøte i Hemne Revmatikerforening
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18.00 på Hotell Koselig

I henhold til §12 i NRFs vedtekter, innkalles herved til årsmøte i Hemne Revmatikerforening.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av 2 protokollførere
4. Valg av tellekorps
5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning
8. Innkomne forslag (må være styret i hende 14 dager før årsmøtet)
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10. Styrets forslag til budsjett
11. Valg av styre. Følgende er på valg:
– Leder velges for ett år
– Nestleder velges for 2 år
– Kasserer velges for 2 år
– 2 varamedlemmer velges for ett år
12. Valg av 2 revisorer med ett varamedlem velges for ett år
13. Valg av delegater til årsmøte i NRF Trøndelag Sør
14. Valg av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomité for ett år
Umiddelbart etter årsmøtet, inviteres det til «Turtreff» med Tore Kvam fra Orklareiser.
Det vil bli servering av kveldsmatbuffet og det blir åresalg.
Velkommen!
Kyrksæterøra 10.02. 2020
Hemne Revmatikerforening
Styret