Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Vestfold / Årsmøte Vestfold Lupusgruppe
Støtt oss

Årsmøte Vestfold Lupusgruppe


Skrevet av: Sølvi Engell Iversen / Publisert: 07.02.2017 / Oppdatert: 02.09.2019


Innkalling til årsmøte

Tirsdag 28. februar 2017 kl.19.00

i Kanonersvingen 6, 3159 Melsomvik

Saker

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollførere
 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollførere
 5. Valg av telekorps
 6. Årsberetning
 7. Revidert regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan
 10. Budsjett
 11. Valg av:
  a) Ledelse bestående av tre eller fem medlemmer og to varamedlemmer.
  b) En delegat med vara til fylkeslagets årsmøte i henhold til § 8 IV.
  c) Inntil to delegater til diagnosegruppens landskonferanse det året landskonferansen avholdes.
  d) To revisorer eller en fagrevisor.
  e) Valgkomite bestående av tre medlemmer etter innstilling fra ledelsen.

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må sendes skriftlig på e-post eller brev (se adresse nedenfor) innen 14. februar.

Sakspapirer og forslag på ledelse er tilgjengelig den 15. februar. Sendes ved forespørsel.

Til informasjon:

Vestfold Lupusgruppe har vært inaktiv i 2 år og står nå i fare for å bli nedlagt dersom gruppa ikke får valgt et nytt styre.

Etter samtaler med NRF sentralt og da det ikke har vært valgt valgkomité, har kontaktpersoner i lupusgruppa utført valgkomitéens oppgave. Det foreligger en liste over kandidater til et redusert styre. Personene er forespurt, og de har sagt seg villig til å påta seg styreverv.

Mvh

Kontaktpersoner for Vestfold Lupusgruppe:

Cathrine S. Holthe og Tove E. Bergsholm

Adresse: Vestfold Lupusgruppe, v/Cathrine S. Holthe, Frankendalsveien 11 c, 3258 LARVIK
Mob.  452 45 608,  E-post:  lupusgr.vf@revmatiker.org