Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Nordland / Årsmøteinnkalling
Støtt oss

Årsmøteinnkalling


Skrevet av: Hadsel / Publisert: 21.01.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Årsmøteinnkalling

Til medlemmene i Hadsel Revmatikerforening

Innkalling til årsmøte
i Hadsel Revmatikerforening

Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i xxx lokalforening/lag.

Dato: 20.02.2020
Sted: Hadsel Videregående Melbu auditoriet
Tid: 18.00

AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
8. Innkomne forslag
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10. Budsjettforslag
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes lokallaget på epost wenped@vgs.nfk.no senest 2 uker før årsmøtet, det vil si frist 06.02.2020

Sakspapirer og saksliste gjøres klart for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 06.02.2020

Valgkomiteen består av: Anette B. Oshaug og Elisha G. Hansen

Hjertelig velkommen

Med hilsen

Styret