Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Årsmøtet 2020
Støtt oss

Årsmøtet 2020


Skrevet av: sorum.ak@revmatiker.org / Publisert: 02.03.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble holdt den 26. februar 2019 på Servicesenteret, Asaveien 8 på Sørumsand. Foreningen hadde ved årsskiftet 227 medlemmer.

Styret fikk denne sammensteningen:

Leder: Filip N. Svendsen

Nestleder: Tone Ringstad

Kasserer: Hilde Solsbak

Studieleder: Solveig Anita Kårstad

Varamedlem: Johnny Magne Kurland

Varamedlem: Roger Wilsberg

I 2019 ble det holdt 5 styremøter. Møtene ble holdt på Servicesenteret og hjemme hos
de enkelte i styret. Det ble behandlet 49 saker.

Alle som hadde verv i 2018 ble invitert til hyggekveld på Villa Mathus på Sørumsand
den 20.02.19.

Vi har hatt tre medlemsmøter samt sommeravsluttning og juleavsluttning i 2019. Medlemsmøtene har vi hatt på Servicesenteret, Asaveien 8 på Sørumsand. Sommerfesten hadde vi på Servicesentert og julefesten har vi hatt på Aalgård, Bjørkesalen. Vi er på webside og Facebook.

Oversikt over møter /arrangmenter:

28.01 Vital Osteopati. Fikk besøk av Ingvild Barlaug Haugland, osteopat hos

Vital Ostepati på Sørumsand.

25.02 Årsmøte

25.03 Ekstra ordinært årsmøte. Medlemsmøtet gikk ut da det måtte bli ekstra

ordinært årsmøte istedenfor. Etter møtet, ble det informert hva styret vet

angående sammenslåing av kommunene.

27.05 Sommeravsluttning. Det ble som vanlig servert rømmegrøt,

spekemat, kaffe og kaker på Servicesenteret.

18.09 Tur til Grand Canaria – Sunsuites Carolina

Turen ble annonsert i fjor, og det var 20 deltakere som reiste ned til varmen i 2 uker.

Det inkluderte trening fire dager i uken.

28.10 Håndtrening. Marlene Jensen er fysioterapeut på Romerike fysioterapi kom

å fortalte om håndtrening og oppstart av gruppe hos Romerike fysioterapi.

27.11 Julefest. Ble holdt på Ålgård, der ble det servert julemiddag.

Underholdning ved Roger Wilsberg. Det var 22 personer påmeldte.

Kurs

– Sørum Revmatikerforening har hatt 8 treningspartier i varmtvann i uka på Sørum sykehjem.

– I 2019 har 5 av badeintruktørene vært med på livredningskurs.

– To av badeinstruktørene tok Likepersons kurs.

– Foreningen fortsatte med MedieYoga for sine medlemmer og ikke medlemmer.

– Ca. 300 medlemmer har deltatt på forskjellige former for kurs, forberedelser og gjennom-

føringer av lokallagsaktiviter i Sørum Revmatikerforenings regi.

Deltagelser

– Likepersonstjenesten vår har i år hovedsakelig foregått på medlemsmøtene, og det skjer alltid likepersontjeneste når vi selger lodd. Tone Ringstad og Roger Wilsberg har vært til stede under likepersonstjenesten på Ahus sitt Møtepunkt. Varmtvannstrening og yoga hvor det er en likeperson til stede regnes som likepersons-tjeneste.

– Filip N. Svendsen, Tone Ringstad, Hilde Solsbak og Roger Wilsberg var med på Tilitsvalgtskurs med Akershus fylkeslag den 15.11 til 16.11.19.

– Filip N. Svendsen og Roger Wilsberg og representerte Sørum Revmatikerforening på årsmøtet til NRF Fylkeslag tirsdag den 12.03.19.

– Filip N. Svendsen satt i Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne (RFF) Solveig Huseby var vara for Filip.

– Tone Ringstad og Roger Wilsberg var på FUNKIS kurs i oktober.

– Tone Ringstad sitter i brukerutvalget ved Servicesenteret, Asaveien 8, på Sørumsand.

Sørum Revmatikerforening 15.01.2020

Filip N. Svendsen, vikarende sekretær