Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / ÅRSØTE I BURG AGDER 2021
Støtt oss

ÅRSØTE I BURG AGDER 2021


Skrevet av: burg.ag@revmatiker.org / Publisert: 08.02.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


ÅRSØTE I BURG AGDER 2021

Det vill avholdes digitalt årsmøte for BURG Agder og dets medlemmer 20 Februar kl 13.00

BURG Agder arrangerer digitalt årsmøte 20 Februar kl 13.00

Da årsmøte blir holdt digitalt kan vi fortsatt ta påmeldinger.
Du vil få tilsendt årsmøtepapirene etter påmelding.

Send en epost til ba@burgagder.no med ditt fulle nav(pluss evt barnet du representerer), ditt telefonnummer og din adresse.

Alle deltakende medlemmer får tilsendt kinobilletter i etterkant av årsmøte.

Vell møtt!

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
 14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.