Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Nord / Fylkesårsmøte Trøndelag fylke nord 19.03.2022
Støtt oss

Fylkesårsmøte Trøndelag fylke nord 19.03.2022


Skrevet av: Nord-Trøndelag / Publisert: 20.01.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


Fylkesårsmøte avholdes lørdag 19.03.2022 kl 13.00 på Steinkjer, alternativt digitalt:

Innkalling til fylkesårsmøtet 2022

Det innkalles med dette til årsmøte i NRF Trøndelag fylke nord.  Årsmøtet avholdes i Steinkjer samfunnshus. Vi håper å kunne avholde møtet fysisk, men det vil også være mulig å delta digitalt for dem som ønsker det, og da via Teams – lørdag 19. mars kl 13.00. 

Vi tar forbehold om endring i smittespredningen. Dersom det blir det bli økt smitte, vil årsmøtet i sin helhet bli avholdt via Teams.

Det vil bli mulighet for å teste tilkobling mot Teams fra kl. 12.00 samme dag.

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet: torsdag 5. mars 2022.

  • Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes fylkeskontoret senest fire uker før, frist 19. februar 2022 på e-post til: toril@revmatiker.no
  • Forslag til kandidater til styret sendes på e-post til valgkommeen ved:

 

Sissel Musum, Levanger RF

Marknadsvegen 2 D, 7606 LEVANGER

Mobil: 95148455, E-post: sissel.musum@gmail.com

 

Kaj Johnny Årsandøy, Namsos RF

Storelvg. 6, 7802 Namsos

Mobil: 95422692, E-post: kai@beoas.no

 

Frist 19. februar 2022.  Det skal i år velges: nestleder, kasserer og to varamedlemmer til styret. Kandidatene må ha sagt seg villige til å påta seg foreslått verv.

 

  • Sakliste med sakspapirene gjøres kjent for lagene to uker før årsmøtet, dvs. 5. mars.

 

Representasjon for lokalforeninger/BURG på Fylkesårsmøtet:
Inntil 100 medlemmer: to delegater
101-400 medlemmer:
tre delegater
En delegat for hver av diagnosegruppene i fylket.

Følgende i styret er på valg i år:

Nestleder: Bente Anita Rødli, Namsos RF

Kasserer: Bjørg Langeid, Steinkjer RF

  1. Vara: Even Aakran, Steinkjer Revmatikerforening
    2. Vara: Nina Kjærem, Steinkjer Revmatikerforening

 

 

Tider:

Årsmøtet avholdes lørdag 19. mars kl 13.00. Teams åpnes imidlertid kl 12.00 slik at en har litt tid på å få på plass det tekniske.

 

Egenandel per person: 

Inntil kr 500,- pr person for bevertning ved fysisk oppmøte.  Reiseutjevning. Ved digital deltakelse ingen kostnad.

 

En minner om at delegater fra lokallaga velges på lokallagets årsmøte. Se vedtekter.

 

 

Påmelding innen 5. mars!

Bruk vedlagte skjema og send til toril@revmatiker.no eller

NRF Nord-Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer

MERK: Det er bindende påmelding.

 

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Steinkjer 17.01.2022

 

Vennlig hilsen

NORSK REVMATIKERFORBUND

NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG

 

Olav Malmo, leder

 

Toril Lauritsen Nyborg

Fylkessekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for påmelding til årsmøte på Teams 19.03.2022

Sendes: på mail til toril@revmatiker.no eller pr post til NRF Nord-Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer innen 05.03.  E-post for Teamstilgang.  Mobilnummer for votering.

 

Navn på delegater med e-postadresse          
Navn:

 

Møter fysisk, ja eller nei?   _______

 

E-postadresse:

 

Mobiltelefon:

Navn:

 

Møter fysisk, ja eller nei?   _______

 

E-postadresse:

 

Mobiltelefon:

Navn:

 

Møter fysisk, ja eller nei?   _______

 

E-postadresse:

 

Mobiltelefon:

Navn på observatør(er):
Navn:

 

Møter fysisk, ja eller nei?   _______

 

E-postadresse:

Navn:

 

Møter fysisk, ja eller nei?   _______

 

E-postadresse:

 

Sted, dato og navn på innsender:

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________