Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Info fra Farsund og Lyngdal Revmatikerforening
Støtt oss

Info fra Farsund og Lyngdal Revmatikerforening


Skrevet av: Agder / Publisert: 02.03.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


Nytt styre i FLR
Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR) hadde årsmøte for 2022 den 1. mars på
Herredshuset på Vanse. 13 stemmeberettigede medlemmer deltok.
Siden foreningen ikke finner ny kasserer, vedtok årsmøtet at FLR skal kjøpe regnskapstjenester fra
Lista Regnskapslag på Vanse i Farsund kommune.
Årsmøtet sluttet seg til forslaget til nytt styre. Disse ble valgt:
Leder: Bjørn-Harald Mydland
Nestleder: Gunn Trædal
Sekretær: Glenn Johnsrud
Styremedlem: Stian Tollisen
Styremedlem: Liv Astrid Kristiansen
1. varamedlem: Merethe Øpsen Lammenes
2. varamedlem: Silje Nodeland

Likeperson: Lillian Krag
BURG-kontakt: Merethe Øpsen Lammenes
Bekhtrev-kontakt: Stian Tollisen
Badekomité : Randi Jonassen og Turid Farbrot
Styret satser på medlemsmøter utover året så sant korona-pandemien roer seg ned.
Treningsgruppene i varmtvannsbassenget på Sørlandsbadet i Lyngdal og på SMART-treningssenter
i Farsund går sin gang som normalt. Det er ledige plasser ved begge treningstilbudene. Hvis noen er
interessert i å være med i bassengtrening eller trening i sal, begge steder med godkjent instruktør, er
det bare å kontakte styret.