Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Vestfold / Info fra NRF Vestfold fylkeslag
Støtt oss

Info fra NRF Vestfold fylkeslag


Skrevet av: Sølvi Engell Iversen / Publisert: 05.09.2019 / Oppdatert: 17.10.2022


Info fra NRF Vestfold fylkeslag

Info fra styreseminaret 4. og 5. september i Vestfold fylkesstyre

  • Laget ny Styreinstruks for fylket og fylkessekretær
  • Gått gjennom Handlingsplanen for å se hva vi har gjort og hva vi fortsatt skal jobbe med
  • Vi har vært innom den nye NRFskolen som ligger på NRFs nettside. Dette er et nytt elektronisk opplærings- og kurskonsept. Når du logger deg inn i systemet vil du til enhver tid se tilgjengelige kurs. Noen kurs er rettet mot medlemmer, noen for tillitsvalgte og noen kurs er rettet mot spesifikke roller. Det er fullt mulig å ta alle kurs som ligger i portalen hvis man ønsker det. Dette er et flott verktøy for enkelt medlemmer og lokallagsstyrer og fylkesstyre.
  • Sammenslåing av fylkesstyrene Vestfold og Telemark
    Dette er en prosess som vi er i startgropen på, og vi vil ha med alle lokallagene i denne prosessen. Vi kommer til å sende ut en av de nærmeste dagene spørsmål om hva dere tenker om denne prosessen, og ber dere komme med innspill som vi kan ha med oss i første møte med fylkeslaget i Telemark.
  • Remusrapporten
    Denne rapporten er laget om muskel- og skjelettsykdom i Norge. Muskel- og skjelettplager er den helsetilstanden som rammer flest og som koster samfunnet mest. Norsk Revmatikerforbund har bestilt en utredning fra Menons Economics og rapporten viser hva muskel- og skjeletthelse koster, med tilhørende kostnadseffektive løsninger som kan bidra til å få et helhetlig pasientforløp på plass for denne gruppen. Det oppdaterte muskel- og skjelettregnskapet viser at folk med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager koster staten Norge 255 milliarder per år, noe som er 45 milliarder mer enn kreft, og nesten fire ganger mer enn fedme. Med relativt enkle grep kan man spare samfunnet for milliarder av kroner dersom en får på plass helhetlige pasientforløp for denne gruppen.
  • Rapporten ligger på NRFs nettside.