Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Vestfold / Info om nyopprettet diagonegruppe for osteoporose.
Støtt oss

Info om nyopprettet diagonegruppe for osteoporose.


Skrevet av: tonsbergogomegn.vf@revmatiker.org / Publisert: 11.03.2024 / Oppdatert: 11.03.2024


 

Den 2024-03-07 15:04, skrev Lotte Friid Lauvålien:

>Til alle lokallag og fylkeslag.

>Kopi til fylkessekretærer.

Videresender dere informasjon fra den nyopprettede diagnosegruppa.

>Hei alle sammen.

> Etter mange henvendelser fra både medlemmer, likepersoner og lokallag.

> den siste måneden, ønsker vi å orientere kort om arbeidet med

> etablering av en diagnosegruppe for osteoporose i NRF.

> Diagnosegruppe osteoporose ble formelt stiftet 09.02.24. Gruppen

> består av tre tidligere forbundsstyrerepresentanter fra NOF, Lene

> Gregersen, Ågot Bell Espeseth og Marit Svendsen, og i etterkant av

> stiftelsesmøtet er vi så heldige å få med Charity Van Delft. Marit

> Svendsen er kontaktperson for diagnosegruppen, som har fått

> epostadresse:

> osteoporose@revmatiker.org.

> Diagnosegruppen har jobbet med å få opp god informasjon om

> osteoporose og diagnosegruppen på NRFs nettsider, og vi har fått god

> hjelp av dedikerte ansatte i NRF! Tusen takk! Vi har hentet

> faktainformasjon fra nettsidene til tidligere Norsk

> osteoporoseforening, Helse Norge, International Osteoporosis

> Foundation, samt Viken, Drammen sykehus. Vi håper at medlemmene og

> andre interesserte blir fornøyd med det de finner der. Følgende

> informasjonskanaler er etablert – publisert på NRFs nettsider:

> Informasjon om diagnosen osteoporose.

> -Informasjon om diagnosegruppen og kontaktinformasjon.

> – Informasjon om diagnosespesifikke likepersoner

> – Lukket facebook-gruppe «NRF nasjonal diagnosegruppe

> osteoporose»

> (her må medlemsnummer i NRF oppgis ved innmelding).

 

> Diagnosegruppen har fått en del spørsmål om bla opprettelse av

> lokallag for osteoporose i NRF. De tidligere lokallagene i NOF ble

> lagt ned i forbindelse med fusjonen, og forbundsstyret og NRF var

> samstemte i at det ikke skulle opprettes nye lokallag for osteoporose

> i NRF. Alle medlemmene fra tidligere NOF er nå tilhørende en av NRFs

> mange lokallag. Det finnes ca 200 lokallag i NRF så mulighetsrommet

> for etablering av aktiviteter for osteoporose er stort!

> Praksis i NRF er at det ved behov for lokale møteplasser eller

> samlingspunkter for medlemmer med osteoporose, kan opprettes

> diagnosegrupper i regi av lokalforeninger. Dette vedtas av styret i

> lokallaget. Det er også mulig å opprette diagnosegrupper i

> fylkeslaget, som bestemmes av fylkesstyret. Slike opprettelser skal

> gjøres i et tett samarbeid med styrene i de respektive lagene.

> Den nasjonale diagnosegruppen er ingen organisatorisk enhet i NRF, men

> en ressursgruppe og samarbeidspartner både for lokale og fylkesvise

> diagnosegrupper. Vi vil gjerne bli informert når det opprettes

> lokale eller fylkesvise diagnosegrupper for osteoporose fordi de blir

> viktige samarbeidspartnere for oss.

> Tilbakemeldinger via epost så langt, viser at mange medlemmer ikke

> vet hvordan, eller har ikke krysset av for at de er interessert i å

> motta informasjon om osteoporose i sin profil. Vi trenger derfor

> hjelpe fra dere alle til å spre informasjon om at nettsider er oppe

> å gå, samt at det finnes en lukket FB-gruppe. Det er fint om dere

> kan minne medlemmene på at de må krysse av for flere diagnoser i sin

> profil/min side om vi skal nå ut med nyheter via epost eller sms.

> Til orientering kan også nevnes at diagnosegruppen i neste uke har vi nytt møte for å utarbeide handlingsplan og budsjett for 2024!

>Vi ser frem til godt samarbeide med dere alle sammen! Ta gjerne kontakt via epost om det er noe dere lurer på eller ønsker å  komme i kontakt.

 

> Vennlig hilsen

>Marit Svendsen

> Koordinator nasjonal diagnosegruppe osteoporosenator nasjonal diagnosegruppe osteoporose.