Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Møre og Romsdal / Informasjon om Corona-epidemien til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer:
Støtt oss

Informasjon om Corona-epidemien til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer:


Skrevet av: Volda/Ørsta / Publisert: 16.03.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Informasjon frå Revmatologisk avdeling på Ålesund sjukehus

Følg Helsedirektoratets råd for å unngå smitte, karantenebestemmelser, informasjon om symptom på Covid-19 og evt. tiltak. https://helsenorge.no/koronavirus

 

  • Det er viktig å redusere risikoen for å bli smittet.
  • Sørg for å ha medisiner for minst 4 ukers forbruk tilgjengelig.

 

Medikamentell behandling:

  • Vi anbefaler at du fortsetter med medisinene mot den revmatologiske sykdommen så lenge du ikke er syk.
  • Det er per dags dato ikke grunnlag for å anbefale at du skal slutte med/ eller trappe ned behandlingen. I Italia har det vært mange pasienter som sluttet med medisinene og derfor fikk oppbluss i sykdommen og behov for legetime, det ønsker vi å unngå.

 

Ved påvist/ mistenkt Covid-19 infeksjon:

  • Du skal slutte med «biologiske medikamenter» inntil du er erklært frisk.
  • Det er pr.dags dato ikke grunnlag for at du må slutte med alle medisinene mot den revmatologiske sykdommen, men individuelle vurderinger må gjøres dersom du har luftveisinfeksjon med Covid-19.

 

 

Praktisk informasjon:

Vi har stor pågang på telefon fra pasienter på grunn av Corona-epidemien. Vi klarer dessverre ikke å besvare alle henvendelsene og vet at ikke alle kommer gjennom på telefon.

Du kan kontakte revmatologisk avdeling på e-post: postmottak.fellespostkasse.revmatologisk@helse-mr.no

Hvis du skriver litt om hva forespørselen gjelder, f.eks spørsmål om kontrolltime, spørsmål angående medikamentelle behandling, oppfølging og risiko på grunn av din sykdom, og legger ved telefonnummer så vil vi ringe tilbake til deg .

 

  1. Ikke skriv sensitive opplysninger som fullt personnummer med mer i e-poster.

 

For å unngå å utsette pasienter for smitte ved å komme til sykehuset, vil vi på bakgrunn av medisinske vurderinger avgjøre om den polikliniske konsultasjonen kan utsettes.

Vi vil istedenfor gi tilbud om telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon der det kan erstatte deler av konsultasjonen.

 

Vi anbefaler privat transport til sykehuset for pasienter med inflammatorisk revmatiske sykdommer som bruker immundempende behandling og som må komme til sykehuset. Unngå offentlig transport eller drosje for ikke å utsettes for smitte.

 

Revmatologisk poliklinikk har på grunn av Corona-epidemien flyttet lokalisering i Ålesund sykehus.

De gamle lokalene til revmatologisk poliklinikk skal være pandemi-mottak og inngangen blir stengt.

Bruk inngangen ved apoteket.

Revmatologisk poliklinikk er i lokalene som ligger i fortsettelsen av gangen fra apoteket. Per dags dato har ikke revmatologisk poliklinikk egen lukefunksjon. Pasienter med poliklinisk avtale må sette seg i det tidligere kafeområdet og vente til de blir oppropt av lege.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Karen Agnete Irgens

Seksjonsoverlege Revmatologi

Helse Møre og Romsdal

Tlf 70105400