Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Innkalling til årsmøte
Støtt oss

Innkalling til årsmøte


Skrevet av: skedsmo.ak@revmatiker.org / Publisert: 13.01.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


 

Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Skedsmo og omegn revmatikerforening.

Dato:         9/2-2022   

Sted:          Velferden på Strømmen, Strømsveien 66

Tid:            Kl. 19.00  

 

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
 14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes lokallaget på skedsmo.ak@revmatiker.org senest 2 uker før årsmøtet, det vil si frist 19/1-22.

 

Sakspapirer og saksliste gjøres klart for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest så raskt som mulig.

Valgkomiteen består av:  Karin Bergheim, mob. 986 32 073, Peter Kalisky, mob. 481 67 574 og Mona Østengen, mob. 901 77 729

Hjertelig velkommen

Med hilsen

Styret